tisdag 13 september 2016

Stenstudier i "huggteknik"


Återanvänt,inbyggt och dolt i den nuvarande kyrkans gotiska 
murar ligger de  romanska sandstenskvadrarna från åtminstónde 
Bengt den Godes kyrka.
Senast vid 1999 års ombyggnad påträffades vid flera murgenombrott 
åtskilliga sandstenskvadrar med kalkavfärgad skådeyta som nu används 
såsom fyllnad i de nuvarande skalmurarnas kärna.
De expressiva stenrelieferna från en portalómfattning med 
skildringar ur Syndafallet,Gregoriuslegenden och Staffanslegenden 
som nu sitter monterade i det södra sidokoret,ger en konkret antydan om
 den stenkonst och den utsmyckning som fanns i den domkyrka vars murar
 raserades under 1200 talets
fjärdedel för att sedan återuppstå i en ny himlastormande skepnad..

Ur boken Skaramissalet.

Min tur


När en sten blivit omknackad ett antal ggr så lär man sig ganska 
snabbt att se hur dom gjort då proportionerna inte riktigt passar in,
den nedersta stenplattan tex på vänster sida
ser man idag bara vad som skulle vara 2 personer och deras nederdel.
Överdelen däremot är så pass sönderknackad och "utplånad" ,men då
personen som förstört dessa varit klantig så kan man även se hans
 "hugg" i stenen,och
om man då följer dom så kommer även ornamentiken fram..
Bara för att man ser ett träd och 2 personer så tolkas det automatiskt som 
Adam och Eva i Paradiset,men om man tittar lite noggrannare så
ser man även på den stenplattan att även den har en hel del 
"skönhetsfel"..
Om man då gör som jag och ritar i dessa "skönhetsfel" så kommer
även stenens orginal fram i ny dager.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar