måndag 17 december 2018

Stenstudier Badelunda


Min avritning

Ur Västmanlands runinskrifter;
Runstenen står rest på Anundshögsområdet, 
45 m SSÖ om Anundshögen, 20 m NNV om stora landsvägen.
 Runstenens plats är utmärkt på Geologiska kartbladet »Skultuna». 
Vs 13 står mitt i en rad av fjorton bautastenar, resta invid norra 
kanten av en gammal väg. Runstenen, bautastensraden och v
ägbanken utgöra utan tvivel tillsammans ett vägmonument. 
Anläggningen torde kunna betecknas som vårt lands ståtligaste 
»runstensbro».
Sen kollar jag naturligtvis vad "mina gubbar" skrivit om stenen.
Min tur,...

Vad ska detta föreställa då ?
Här är varken drakar/ormar eller något kors..
En "tidigt kristen ristad totempåle" ?!
Knappast..Så vad sjutton är det då?
Ornamentiken har jag hittat liknande på några
"obetydliga "stenar i Östergötland..
Som vanligt så börjar jag alltid med att rita av stenens 
"ljudvärden" samt vad runologerna tolkar som ett i vilket
jag tolkar som en tillhörande slags gruppering
av stenen..


Min avritning av endast" N-runorna" 
och var dom är placerade på stenen..

Ur Västmanlands runinskrifter
O. Grau (1754): »En stor sandås sträcker sig ifrån
 söder til norr igenom socknen ... öster om denna 
sandåsen, et stycke i söder ifrån Kyrkan brede wid
 landswägen, som går ifrån Wästerås åt Upsala, 
i skilnaden emellan Tible och Långby ägor, är en stor 
och ansenlig grafhög, Amunda eller Anunda hög kallad ... 
Söder om högen ligger en sten omkull.»


Sen kan man ju se hur dom andra stora högarna
ligger placerade i Uppland,
tror du det har något gemensamt?
Eller har man bara 
- ja men här ser ut som en bra plats att gräva en 
9 m hög och 64-68 m i diameter stor hög.
Knappast..
Boktips 
A.Toms Megalitich Sites in Britain
En riktigt hardcorebok för er som vill lära er
om sådant som "ingen vet något om".

Jag ritar alltså av varenda runa var för sig..
Då kan man se hur många dom är,
hur dom är placerade på stenen osv..


Ur Västmanlands runinskrifter

»Utgifvarens antiqvariska verksamhet under sommaren 
1874» behandlar Dybeck Vs 13 och dess omgivning med 
viss utförlighet: »Jag närmade mig den ännu i sitt förfall 
vördnadsbjudande gamle Anundshögen och fann, till icke ringa 
bedröfvelse, de väldiga stensättningar, hvilka äro vid högen och 
i hans närmaste omgifning än ytterligare skadade ... Omkring sextio 
steg söder ut från högen är å jämn mark — en vret, hörande till 
Långbys furirboställe — den präktige runsten, hvilken ... redan 
1600 var 'kullfallen' och så förblef ända till 1861, då jag för en dryg 
summa, till hvilken jag af egna ringa tillgångar tillsköt 30 R:dr, lät resa
 honom på ny och kostsam stengrund å samma ställe.


Dom här strecken är oerhört intressanta,
jag kan tyvärr inte se något som helst
sk "alfabetiskt runsystem" i detta.

»Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son
 Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.»


Den långa raden av bautastenar, i vilkens mitt Vs 13 står, 
framgrävdes och restes år 1961. I samband med dessa arbeten 
konstaterades, att runstenen vid resningen år 1860 hade flyttats
 1,5 m åt S från sin ursprungliga plats. Detta förklarar, att Vs 13
 numera något bryter stenarnas eljest i stort sett raka linje. 


Sen när jag har alla "runor" för sig kan jag
med alla mina lager titta fram och tillbaka,
ihop om någon annan logisk förklaring.
Hur många tror du ens har försökt ?
Förutom jag då..söndag 16 december 2018

Listlena


Krön samt sluttning av bergrygg NV-SÖ
140x60-90
1 hög
ca 26 runda stensättningar
ca 10 resta stenar
3 terraseringar

Trestensbacken
grav och boplatsområde
420x70-120 NV-SÖ
3 högar
146 runda stensättningar
12 kvadratiska stensättningar
7 rektangulära stensättningar
1 domaring
52 resta stenar
5 skärvstenshögar

alltså v** f** !!
jag måste åka hit genast..

Hägnad
N och V sluttningar av bergshöjd med
moränavlagringar
Stensträng ca 550 m kraftigt böjd
Ö-NV-SÖ

Horgsbacken
Krön av moränhöjd med berg i dagen
230x140 m NNV-SSÖ
4 högar
ca 23 runda stensättningar
3 resta stenar
och en sägnen om en jätte..


Upplandsmuseumet Uppsala


skålgropsten okänd fyndort

Jag har varit i Uppsala idag.
Här kan mamma "parkera" mig varsom medans hon går på
julmarknad,så jag tog en tur runt i Upplands museumet igen.
Med tanke på hur mycket fynd och arkeologiska utgrävningar 
man gör och gjort så är detta museum enormt "fattigt" på historia.
Ett litet rum med några gravklot och sedan små montrar med
"fynd ".Trist


Som den här tex..
"Små  lerfigurer med religiöst innebörd , yxa,björnhuvud,
fågelhuvud,ben ?
Högmossen,Tierp,Brännpunkten Tensta sn.


Sunnersta,Tensta,Håtuna

Bilden på stenen är troligen
Bengt Jönsson Oxenstiernas vapen.
Isåfall har Oxenstierna ägare till Salsta ,varit
den som bekostat portalen eller hela
domkapitelhuset..
(vem ägde Salsta innan då..)
Idag vet vi ju hur Oxenstiernas vapen ser ut..
Märkligt att man fortforande inte har en aning..
suck.Det gamla avrättningsvärdet...


Stenen hittades 1959 vid Akademiska sjukhusets
shackmassor..Var en ursprungligen stod
vet man inte..
Med andra ord vet man fortforande ingenting
om Upplands dunkla historia annat än
"Gud hjälpe oss alla"..


Dagens höjdpunkt är helt klart denna bok ,
Sigvard Cederoth är en av mina stora idoler.
En mycket vis man..

lördag 15 december 2018

Stenstudier


U 604 hittades nån km från Stäketbron.
Jag gillar Almare-stäket ,ett av Upplands viktigaste 
platser ,"låset"..Hur många "arkeologiska utgrävningar"
tror du man gjort här då?
Här där det skett sådana historiska viktiga
händelse i forna tider.
Hur som helst så fångade denna sten mitt vänsteröga..


Här har vi 2 slingor i utkanten,och innanför är det 
massor med småormar/lindormar/drakar..
Känns påfallande likt den från Enköping..Samma återkommande "ornamentik"
Så min fråga igen är varför anstränga sig att knacka dessa 
komplicerade och igenomtänkta mönster för att sedan
inte lyckas knacka in runorna rätt?

Jag har en annan teori ,den kommer fram mer och mer
desto fler stenar jag besöker och ritar av.
Ett oerhört välgjort planerat system där runorna
inte är "felristade"..
Men jag har som sagt en del stenar kvar..torsdag 13 december 2018

Stenstudier Enköping


Enköpings runstenar är intressanta då många
av dom bjuder på komlicerade slingor ,"fyrfotadjur " och
drakar.
Denna sten hittades i en åker på 70 talet.
Tolkningen lyder:
"Harald och Ärngisl och Halvdan och Fotrad
 lät hugga stenen efter Gisl sin fader"


Dom två slingorna han placerat runorna i ser alltså ut så här..Ornamentiken är verkligen "komplicerad" och 
fantastisk i dess utförande, här kan vi verkligen prata 
om en "skicklig runmästare som hållit reda på alla
dessa ormar som slingrar sig runt"
Jag fick dom till 8..


Hur har han tänkt när han komponerade denna sten.
Så oerhört skickligt gjort,jag är grymt imponerad då 
denna sten tog mig många timmar att rita av..


"The eyes are useless when the mind is blind"

Boktips 
Svenska run-urkunder av Rickard Dybeck
samt hans tidskrift Runa kan jag 
varmt rekomendera

"Runstenarnas förstöring fortgår över hela landet
med ökad fart.Jag infan mig vid midsommartiden
invarande år vid Vallentuna kyrka i Uppland som då 
stod under ombyggnad.Av kyrkans 3 runstenar hade
2 blivit krossade ,den tredje låg nyss uppsprängd 
på kyrkogården.Jag varnade för åverkan.
Då jag några veckor därefter återkomm lågo de
båda halvorna  väl släthuggna till trösklar
i kyrkans norra och östra ingångar"

Rickard Dybeck 

onsdag 12 december 2018

Harg


Mycket stenar har "försvunnit" vid Harg.
Skånelas roll i det forna Uppland säger sig själv,
både Harg och Skånela som haft "stora bosättningar" ända
från järnåldern har påfallande lite gravfält.
Dom små som finns kvar registrerade ligger ute på
åkerholmarna.
Är inte det "märkligt"?
Ekeby verkar vara ett vanligt "forntida gravfältsområde"
då många stora gravfält oftast ligger på "Ekbacken.."
Dom runristningar som jag anser vara  mest intressanta är dom som
sitter i bergen.
Harg ristningarna är min "nyckel",så jag ska
dra linjer ifrån runstenar som delar samma ornamentik
och se om det finns något sammanhang ifrån var dom står nu..
Jag måste ta mig djupare in i skogarna upp på bergen.lördag 8 december 2018

Sabrez la Canaille !


Titta på den här stenen.
Den är knackad i fast berg vilket menas med att den 
inte är bortsprängd eller flyttad på.
Om man tar bort runorna och fokuserar på
vad det är man egentligen ser så finner iallafall jag
runorna jämnte denna sten ovärdig.
Jag har läst och läst om och om igen i
Upplands runinskrifter,Södermanlands runinskrifter,
nordisk fonetik osv..
Jag får inte ihop det.
Ett kors är alltid ett kors vilket betyder kristen men
korset som swastikan har funnits i 1000 tals år innan
dessa religioner tog anspråk på dom.


Men bakom korsen och "gud hjälpe oss alla"
finns en annan historia.
Enligt kristendomen är drakar och ormar
en hednisk styggelse och idag vet vi ju alla
hur denna "missionering" gått till,Den här ornamentiken tex..
Den har ingen som helst slags
"nordisk urgammal symbolism" .?
"Endast runristarens fantasifulla
skildring.."?


Varför har man satt draken där uppe tex?
Dom små drakarna/linrormarna som slingrar runt
fyrfotadjuren har heller ingen som helst
funktioin annat än utfyllnad enligt experterna.
Det ena fyrfotadjuret har tex inga ormar som slingrar
runt som den andra har.Men det har ingen
som helst betydelse då runorna förklarar
att stenen är knackat åt en förfäder vars namn
är "unikt" för just denna sten.
Sedan har runristaren även haft problem med att "rista rätt"
då han glömt dom grammatiska stavelserna.
Är det verkligen ingen som kan se denna idioti?


En bildsten från Gotland med förklaring att
stenen är från järnåldern men runorna är från
vikingatiden ..
Det är så dumt.
Sedan har man försökt komponera ihop
asatron med stenens figurer utan att egentligen
titta på vad det föreställer.
Det är "Oden,Tor och Frej s"om gör något mystiskt
skriver man.
Kan vi inte bättre än så idag på 2000 talet?


Dom flesta runstenar i landet har stått på
gamla gravfält,vid gamla farleder,sankmarker,
åar.
Idag står dom ihoplappade utanför kyrkorna med
förklaring att det är en tidigkristen viking .
Så länge det finns kors på stenen så går det hem hos
allmänheten och "mainstream historikerna".
Vad fanns innan då?
Vad fanns i Uppland innan kristendomen kom?
Gravfälten i Uppland är av en helt annan sort,
oavsett om det är utanför ett litet torp i Tierp eller
ett utan dom större i Uppland så är
konstruktionen den samma.
Jag är tvärsäker på att "runstenarna" funnits i Uppland
långt före kristendomen kom in i landet.
Det finns ingen logik i dagens "runologi".
Drakarna däremot.
Och det tänker jag ta reda på.