tisdag 20 september 2016

Rickard Dybeck


Rickard Dybeck är en av mina stora idoler.
Idag är det ingen som knappt vet om vem han var.
Jag brukar åka efter hans anteckningar bla..
Han låg verkligen inte på latsidan när det gällde att
"inspektera" dom forna ställerna i landet så att säga.
Han skrev även "Du Gamla Du Fria", men den får man inte
sjunga idag i Sverige.Då blir man klassad som rasist..

Runa vad det namn han fäste
vid den skrift som han gav
full av minnen dem de bäste
av hans framtid fröjdas av¨
Kan det då förmätet dömas
att i runa från idag
av en man som ej bör glömmas
får,bland andra minnen ,gömmas
desa enkla spridda drag..


RAÄ har förbisett en hel del av hans observationer
och "runstensfynd"..

Nu har dag grytt för minnet
av gammalt fosterlands
heder då forskasinnet
sammlarnitet kärvt och svenskt
Kärlek skrev han på sin fana
denne man som nu nått hamn
Och till strid på samma bana
vill jag nya krafter mana
genom Rickard Dybecks namn..

(Liten hedersdikt från hans tidskrift Runa) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar