tisdag 6 september 2016

Geodesi

Geodesi är vetenskapen om jordens storlek och form
samt dess tyngdkraftsfält.En noggrann geodeiskt uppmätning
är grunden för all kartläggning.

Redan i forntiden hade man fått ett ganska bra grepp om jordens storlek
tex så bestämde Eratisthenes i Alexandria omkring 250 fkr
jordradien med ett fel av endast 15%.

Han utförde en gradmätning.
Därvid bestämmer man genom astronomiska observationer
(inte solen) två punkter som skiljer sig tex en grad på jordytan
och sedan mäter man avståndet mellan dem.

Avståndet mellan punkterna kallas triangulering.
Vid en sådan väljer man högt belägna punkter tex
bergstoppar (eller en "hög") så att man kan se från den ena till
den andra och mäter sedan vinklarna mellan dem.
Om en triangelsida är känd kan övriga sidor beräknas
med triognometriska metoder.

AHA...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar