söndag 4 september 2016

Skalmsta runsten


Denna sten står på en bakgård i Skalmsta.
Jag fick det enorma nöjet idag att träffa han som hittade den och
höra historien om stenen.
Den hittades bara några meter från där den står men den låg då
i ett kärr.Ett trill i plurret resulterade i att denna stenen hittades.
Det har alltså varit ett stort kärr här,samt en gammal vattenkälla åt höger.
Bakom denna sten däremot går enorma stensträngar längst med hela vägen.
Och en Fornborg högst upp..
Jo jag var där med idag..


Upplands runinskrifter U321
Så här skriver dom om denna sten
"Sven ristade dessa runor efter Uddluv"
Namnet på resaren är för övrigt okänt  och det är oklart
hur det ska tolkas (seriöst det står så på skylten)
Namnet Uddluv är ett mycket ovanligt namn 
(det är alla namn på alla runstenar..är inte det märkligt?)
Det förekommer inte på någon annan runsten men ett par personer
ifrån medeltiden med detta namn är kända.
Ristarsignaturen som står  i den mindre slingan - är delvis ett slags chiffer..
SUCK..
Det finns flera ristare med namnet Sven, vilka delvis är svåra att skiljas åt,
men denne Sven har förmodligen signerat ytterligare ett par ristningar..
HALLÅ?


Andra sidan


Några meter upp i backen börjar denna långa stensträng..


När anlade man denna tror du?
1600? 1700?..Mitt i skogen


Den bara fortsatte..Och jag gick efter..


Jag fattar inte..Det är folk som kånkat stenarna i dessa långa rader..
Och kom inte och snacka "rensa åkermark" för det har varit träsk runt..


När denna långa stensträng började ta slut,kom däremot ett
 djupt dike fram.. vilket jag gick efter då fornborgen skulle 
ligga några minuters promenad härifrån..


Vid den första gröna markeringen står alltså runstenen
(aha..jag fattar.. ska rita karta)
Sen vid den andra gröna markeringen ligger då fornborgen..


Om man då tittar omkring runt omgivningarna så kan man
idag med hjälp av diverse mät och annan data,"räkna" bakåt
samt konstruera platsen ifråga hur det kunde ha sett ut.


Hur länge sedan tror du det var när folk levde här i skogarna?
För glöm nu inte att det varit träsk nedanför,och eftersom hela Uppland
legat under vatten så borde väl det mest logiska vara att man bott högt uppe
varpå man sedan med vattensjunkningen flyttat nedåt?
När tror du man gjorde en fornborg mitt i skogen i Skånela socknen
800 talet?
Vi ska titta lite närmare på vad dagens forskare och historiker kallar
fornborg och vad som menas med det..Shall we??
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar