söndag 4 september 2016

Runsten U306 Skånela Dal


För att ni ska fatta varför jag ifrågasätter detta är bla
vart stenarna står.Det är lite skillnad än att titta på en bild i en bok.


Här alltså.."Ingrid lät hugga stenen efter Jorbrjörn och Ingemar och Ingevald
och Karl och Ingrid"


Flera av de omnämnda namnen förekommer även också i en av inskrifterna
i Harg söder om Dal (typ 1 km härifrån)
Av denna framgår att Ingemar,Ingevald och Karl  var söner till Ingrid.
Man kan lägga märke till att moderns och två av brödernas namn börjar på Ing-
Att barn och förälder på detta sätt har en  namnled  gemensam är inte ovanligt
i vikingatidens namnskick.Det är oklart i inskriften om "Ingrid"
skall uppfattas som syster eller om det är fråga om en överflödig upprepning
av moderns namn..
(Seriöst det står så på skylten)


Min tur..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar