fredag 30 september 2016

Näver

Björken var det första trädslag som efter istidens slut spred sig
över vårt land.
Idag finns den så gott som överallt,men särskilt riklig är förekomsten
norr om dalälven. Utanför vårt land är björken det dominerande trädslaget
i det sk subarktiska området (de nordligaste delarna av Europa,Asien Och Amerika)
En särskilt rik varierad användning finner man i Finland och bland Sibiriens
många folkstammar..

Att näver skyddar mot väta samtidigt som den motstår röta visste man redan
under stenåldern och bredde ut näverflak som golv i boplatsernas hyddor.
När man senare lärde sig bygga med timmer följde nävret med,det virades
om stolpar som ställdes i jorden och omkring åsar som vilade på marken eller
på stenar.
Samerna täckte sina kåtor med näverflak som hölls på plats med slanor eller torv.

Storkonsumenter av näver var oxå tjärdalsbrännarna som täckte tjärdalarnas
bottnar med näver.
När tjäran började rinna följde den botten ner mot avtappningshålet,där tratten
ibland oxå var av näver..(fatta vilket enormt jobb detta var)

Man kan träffa på gamla fisknät,vart överteln (kantrep) har flöten bestående
av näverbitar,"nävertyllor"medans sänktelen hålls nere av stenar i knepigt
hopfogade  näverfickor "taskor".
Sådana nät representerar en obruten förhistorisk tid .
Det finns finska insjöfynd från stenåldern av sänkstenar omlindade med
näverremsor..(bra kvalite alltså)¨
Samband med fiske har bruket av rep snodda  av näverremsor,de var lätta
de flöt på vattnet och materialet fanns tillgängligt..

Handel med näver omtalas av Olaus Magnus under 1500 talet och
vid samma tid kunde näver utkrävas som skatt.
Olaus Magnus skriver att  i brist på annat skrivmaterial "under fälttåg eller
i belägrade städer"användes näver att skriva på..
En äldre näverremsa från senmedeltida Alavastra finns som naturligtvis
innehåller utkastet till en predikan..
Utgrävningar i staden Novgorod har mängder av näverbrev hittats i vilka
texterna ristats med en benpryl.
De äldsta är från 1000 talet..

Ur boken Näverslöjd av
Katarina Ågren och Karin Lundholm

Hallå??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar