onsdag 30 november 2016

Gamla Uppsala kyrka Under putsen


Jag tar centimeter för centimeter.
Vi kan säga millimeter ,då jag är extra noggrann när det
gäller Gamla Uppsala..
(Mina lärjungar och hedningar ska få se allt när jag är klar.
Det lovar jag.)


Och som vanligt när jag "återskapar" orginalmålningar så
kan jag inte se eller försöka "hitta på" eller få det till något
som det inte är.Jag följer bara linjerna.
Den här tog det mig 7 lager innan jag såg grund målningarna..


Sen har varje lager sin egen ljusättning,varpå jag provar alla
lager med dom andra bilderna och då brukar det efter 
ett tag komma fram.
Den här sidan av Gamla Uppsala hade jag nästan gett upp med
men efter 15 timmars avritandes ,samt att jag ändrade
ljusättningen på ett annat vis så..Ta--daaa..


Vi har alltså återigen att göra med
en best som biter ihjäl något.
Ett vanligt påkommande tema i dom Uppländska kyrkorna
före kristendomen och Albertus Pictor..
"Eller vilken del i bibeln var detta nu igen??"


Jag är den enda som någonsin gjort så här.
Egentligen borde jag inte bli upprörd eftersom
ingen ens idag vet vem Olof Rudbeck är..
Man ser det man ser och ignorerar det man inte förstår.
Men jag ser,däremot vad det är har jag ingen aning om annat
än att det är övermålat och att det ligger målningar under och
att man idag kan få fram det men att ingen vet hur och fortsätter att 
skriva våran Nordiska historia efter fabrikerade fantasitolkningar och
era satans ärkebistopsäten..


Jag har varit oerhört noga  att
inte försöka få det till något förrän jag är helt 100% säker
på vad det är.
Men för att ni ska kunna se  bättre så har jag lagt på "fri färgläggning"
efter denna underliggande orginalmålning som 
jag äntligen fått fram  i Gamla Uppsala kyrka.


tisdag 29 november 2016

F*** Authority (bra låt oxå)


Den här stenen hittade jag för snart 3 år sedan då jag
spenderade sommaren runt Odensala kyrkas skogsdungar.
Här är det packat med "söndervittrade hällristningar."
Den här stenen ligger mitt i åkern  , här är det stora stenar runt.
Skogsdungen innan denna sten är helt galet.
På andra sidan precis vid korsningen går "Roma backen"..


Du kommer inte att se den eller hitta den.
Och till er runologer som tänker åka hit och kladda falurödfärg
på min sten..."Karumba"..
Jag tar fram den då och då.
Då mina "tekniker" förbättras och jag får ny kunskap.
Det här stället är ett av dom första som fick mig att ifrågasätta
denna idioti som pågår idag om våra forna förfäder.
Titta på denna sten,här kan du se ganska tydligt vad jag menar.


Jag vill bara veta vad fan det är.
Jag skiter fullständigt i om det är fornpersiska eller 
taltecken i "tidig indo-europeisk stil".
Seriöst tror du bara man knackat runor här uppe i 
1000 tals år?
Och sedan uteslutande latin?


For there is one thing we must never forget..
the majority can never replace the man.
And no more than a hundred empty heads
make one wise man will an heroic decision rise
from a hundred cowards 

Adolf HitlerOdensvi av Rickard Dybeck

Om såsom man förmodat "det lilla hus af gråsten"
vilket efter vad på 1500 talet "jyckt syntes".
Biskop Egisslus låtit bygga,men som något senare
vara en av bemäld Egisslus  verkställd
"utvigning och tillökning av en mindre byggnad
emedan man grant kunde se på muren av kyrkan att hon varit
mindre", utgjort till en del av eller grunden till en Odins helgedom..

Vad tror du menas med det då? VA?!

Visst är allt vad som ännu  återstår av den äldsta grundmuren
röjer en ganska hög ålder.
Vi tvivla likväl att hedniska helgedomar efter sagornas förstånd¨
funnits i Norden och hänvisa därför till en några famnar norr om kyrkan
förekommande,nu mera djupt sjunken krets av tätt vid varandra ,liggande
ovanpå platta stenar såsom en lemning,,där den bättre svarar emot vår
föreställning om ett minne av  ifrågvarande art.
Stensättningen vars omkrets och tvärdrag numera icke kunna bestämmas
genomskäres av bogårdsmuren.

Några rader längre ner

Härleden av namnet Odensvi är i en kyrkohandling från år 1681
visserligen " lämnad andras omdöme" sedan man i en annan handling
från samma tid givit handen "I Odensvi finnas inga antiqviteter",
Vi går nu att kasta en blick i de närliggande trakterna och deras
fornminnen.Må hända bringa några av de sednare ljus i saken.

Hur många av dagens historiker tror du läst Rickard Dybecks
anteckningar?
Eller Olof Rybecks?
HALLÅ?

Daga-fordom Davinge-härad ( i hjärtat av Södermanland)
förter än idag misstänksamma spår av en trakt med  befolkning
av en egen forntida stam.Tre äro i detta landskap efter fleråriga och
nogranna undersökningar för mig fullt säkra.
1.Opunda  ( i väster Wingåker)
2.Sorunda
3.Daga

Från Rickard Dybecks tidskrift Runa

Hur tror du han kom fram till det då?
Tips: ÅK FÖR FAN UT OCH TITTA LITE SJÄLV
Gamla Uppsala Under Putsen


Tror du Kungshögarna är det enda som våra
forna förfäder lämnat efter sig??
Ser du verkligen inte hur dum detta är?
Idag...på 2000 talet med allt
som dom gräver upp i Uppsala så kan dom
fortforande inte koppla ihop saker och ting..
Och varför tror du det  är så då?

¨MIN TUR....


Då börjar vi med att ändra ljusättning,för att 
se hur de underliggande lagren ser ut bla..


Sen i gråa kontraster för att hitta linjerna,samt se hur det
är bränt,ni vet föroreningar också.
(Vallentuna kyrka är ett lysande exempel på det..)


Nu idag när vi har så bra teknik,bra kameror,
"den gudomliga" wacomplatta som möjliggör detta
att kunna få fram orginalmålningarna .
Men mina vänner detta TAR TID.
Enorm tid och fokusering.
Denna bild ni ser nu är 4 timmars avritning.
(Tänk om någon av mina gubbar hade haft en wacom..)


Ornamentiken på detta valv består inte i 
Oxenstiernas sköldvapen utan 
En massa djur,hjort i mitten,sen nån slags hund
under nån som biter i något som vanligt och en
hund eller lejon längst med högersidan.
Det kan bli lite snurrigt när man är ute och inspekterar kyrkorna
I Uppland.
Vissa åker jag till dagligen ,veckovis
Lunda,Vidbo,Fresta,Eds,Hammarby,Gamla Uppsala
Markim,Orkesta,Odensala och Runsa.
Och försöker beskåda så många fornlämningar
inom dessa områden,alltså gravfält,
och sådant som RAÄ anser vara "talrika stenar"
"märkliga stenar" osv..
Jag har fler kvar än jag trodde..
Men jag har tagit ca 50 st
och har ..heh hälften kvar..va fan.

Men jag åker när jag får chansen till andra delar av Sverige
Planen är väl att köra hela Västergötland så småningom.
Jag vill se Aranäs..måndag 28 november 2016

Rickard Dybeck

På en från Kumlaberget , vid Konungsberga by i Färetuna socken
och Uppland,mot öster löpande obetydlig landsrygg är i det sk
Storgärdet
en upprest sten av 3 1/2 alnars  höjd ,med två hvassa sidor
vilka vetta mot öster och väster.Stenen är upptill spetsig.
Mitt emot dess östra vassa sida  3 1/8 alnar  från densamma
är en avlång fyrkantig stensättning. vars bred utgör 11 3/4 alnar,
och som utsträcker sig  mot öster till en längd av 34 1/2 alnar.
På avstånd från östra sidan av 3 1/8 alnar  är en rest spetsig sten
av 1 1/3 alnars höjd,och mellan denne samt fyrkanten ses en obetydlig
fördjupning.
Även på södra sidan om minnesmärket ,fyra alnar från densamma
förekommen en dylik en ,sådan säger även varit på norra sidan.
Själva fyrkanten består av sammanlagda klumpstenar,förmedelst är
tvenne mellan i löpande räta och ganska otydliga stenrader ,fördelat
 nästan i 3 avdelningar.
Mitt uti västra,ävensom mellanavdelningen är en mindre kulle
omgiven av en otydlig stenkrets och finnes i vardera en obetydlig
fördjupning.
Avdelningarna innehålla dessutom spridda mindre stenar.
Även i den östra delen äger en,närmare skiljoraden en uppkastad
mindre kulle med fördjupning,samt mellan  denna och östra tvärsidan
en trubbig hel liten rest sten,varande såsom i de övre,i övrigt
lätt beströdd med smärre stenar.
På södra sidan om stensättningen nästan mitt för västra avdelningen tätt
invid densamma är en rund,inuti slätt krets av 13 1/4 alnars tvärdrag:
och ses på föga avstånd från  sydost från denna en dylik mindre krets av
5 1/4 alnars tvärdrag samt 5 alnar väster om den sistnämnda,åter en krets
av 11 alnars tvärdrag vilken dock skiljer sig ifrån de övriga däruti,
att själva kretsen består av en 3 alnar bredd,sträcka av sammansatta
kullerstenar med tvänne i öster utgående stenrader,bildande ingång till
kretsen.I övrigt må anmärkas att enligt vad allmogen upplyser,
flera stensättningar har funnits i närheten men vid plöjning gått förlorade.
Också förekomma här mindre och större odlingsrör

(Jag älskar Rickard Dybeck,jag åker ofta efter hans beskrivningar,).


Ur hand tidskrift Runa


/

Östra Ryd Under putsenDenna helgonbild finns att beskåda i Östra Ryd.
Målade av Johannes Iwan enligt 
Hadorph och Peringskiöld.(Aha jag fattar)
Hadorph har skrivit en fantastisk bok om alla
Medeltida sigill i Sverige.
Peringskiöld behöver nog ingen presentation på den här sidan..=)


Under putsen..som sagt...

Området Molnby Vallentuna


Här har man hittat en stor sk silverskatt..
168 arabiska silvermynt
.


Men den här stenmuren den tillhör
"medeltida bebyggelse".
Sen på andra sidan vägen fortsätter stenmurarna..Andra sidan,här har folk bott i 1000 tals år alltså
bakom denna stenmur kommer skogen och sen går det en backe upp..
"Just saying"..
Det här gamla huset ligger i kanten av en slutning.
Där dom gräver ligger typ några 100 meter bakom denna bild..
Jag orkade inte gå dit..Jag var för upprörd..


Sen kan man jämnföra andra sk "medeltida bebyggelser"
väl utgröpt "jordkällare" som ligger här..
Sedan när man går ner så ligger det småvallar samt "tät vegetation"..Denna enorma historia som vi inte idag vet ett skit om 
men stenarna finns likt förbannat kvar.
Det här är enorma jävla stenar som är lagda i dessa sk 
"rösen".
Ni kan inte ens lyfta dom idag utan måste ha grävskopa..
Hur tror du man la dit dom för 1000 år sedan då
i en backe??
Bakom denna stenmur alltså håller dom på och gräver..suck
med förklaring att dom gamla boplatserna ligger där.
Fan det mest logiska borde väl ändå vara att den skulle ligga här med tanke på hur
stenarna ligger här,fast iofs så är hela detta område ett gravfält.
Som vanligt.


Intressant skog..
Svenska Kyrkans Mission

Guds Ord kom till Sverige

Av missions sekreterare Hjalmar Brundin

Vad menas med det tror du?

För tusen år sedan frambröt ljuset och barmhärtigheten
i den svenska hedendomens natt.
Det hade kommit bud från främmande kristna länder-
det första med den satans Ansgar 829
om en annan makt än hotet och våldets..

(Seriöst det står så i boken)

Så hände det sig att gamla gudar övergåvos,offerplatser raserades
hednatempel lämnades för att förfalla,
(återigen Norden var sista stället,alla kyrkor ni ser idag
är våra förfäders hus och hem ni förstört till er
satans vidriga religion)
Sverige kristnades.
De många missionärernas förkunelse framskapade en allt mer
fastare kyrkobild,1000-1100 talet äro kyrkväxandets tid.

Efter reformationstiden förmärktes ett särskilt intresse
för lapparna,detta hedniska folk
(seriöst det står så i boken)
som levde inom Sveriges gränser,Gustav 2 Adolf
såg det som en konungslig plikt att
ge lapparna gudstjänst och kristen undervisning.
Denne konung ägde enligt Geijer "den gränslösa
blicken över världen",,

FY FAN..

Boken heter Våra Svenska Kyrkor  Lunds stift..


söndag 27 november 2016

Linfästen från Uppland


Finsta gård , Skederid sn Uppland


Väddö från medicinalrådet Axel Alegrens samling från Roslagen


Söderby Karl sn från Axel Alegrens samling


Husby-Sjuhundra sn 
HALLÅ?
Titta på dessa symboler,tänk sedan lite.
Jo vi Upplänningar kunde ju inte det "Lärda språket"
sen när man ser alla dessa föremål..Suck..
Vad fan tror du dessa symboler kommer ifrån?
Aposteln Jakob eller?


Friargåvor?
Vad tror du en Uppländsk bonde fick dom här mönstrerna ifrån?
Östra Ryd Under putsen


Östra Ryd 

Har bara varit här vid 4 tillfällen,
det var så packat med heraldik,vapensköldar,alianser
,dessa enorma släkttavlor av Brahe ätten ,osv..
Men det som fick mig att gå igång var denna sidan in till 
sakristian så att säga.
Då som ni kan se består i denna lilla valvbåge.
Ingången är ganska "ovanlig",så jag tippar på att detta hör till den 
äldre delen.

Då ska vi trolla lite.
Jag är ju trots allt en tvättäkta hednisk kättare av  Uppländsk patriotisk sort.Några timmar senare..
Då ska vi se om jag fått fram något.
Jag har som vanligt ingen aning om vad som 
döljer sig under putsen så därför kan jag 
inte "följa reglerna" utan följer linjerna istället.


Jaha men dåså..
Ett påkommande tema som finns under putsen i 
de flesta Uppländska sk kyrkor.
Jag har alltså ritat efter prickar,rispor,konturer,skrap märken..
Inte hittat på..Tyvärr..Du skall inga andra gudar hava jämte mig??
Satans jävla hycklare.
Ni har tagit allt ifrån oss.
Det är på tiden att ta tillbaka det nu..
Inte sant?

Och till er som hittat hit..
(Ni börjar bli en hel del..kul hoppas nån av er gör som jag säger
så vi äntligen kan få någon ordning på vårat forna rike)
Välkommna..The God that Failed


(Valvbågen i Uppsala trefaldighetskyrkan)

Erik är en i min skara som jag skall ge upprättelse åt.


(Påbörjad avritning av orginalmålningarna i detta valv i Uppsala trefaldighetskyrka)

Barrikad lösen

Vår lösen är framåt med yxa och svärd
till vapen var man och kvinna
Det är bättre att vi spränga grunden i vår värld
än att tårarna mera skola rinna

Det är bättre att vi dräpa krämaresjäl
än att han skall av trälblodet suga
Det är bättre att prästerna stenas ihjäl
än att låda dem leva och ljuga

Framåt ja framåt manar stormens musik
och sprider förintelsens bränder
Ty fram över spillror och högar av lik
går marchen till Ariens länder

(Touche kristendomen)
lördag 26 november 2016

Frihetsbegär

Det tändes i tidernas ursprung
en gnista av frihetsbegär
i folksjälens innersta gömmen
den gnistan glöder och tär

Från sekler och sekler hon brunnit
i långa och nattsvarta år
och GNISTAN skall glöda och flamma
så länge världsalltet står

Den gnistan har givits åt slaven
hans drömmar om Ariens land
och tron på de kommande tider
som lösa förnedringens band

Den gnistan hon glödde hos satan
när ensam han stred emot gud
när trotsigt han lämnade herren
och vägrade lyda hans bud

Den gnistan skall leda oss framåt
på dyster och mödosam stig
den gnistan är hatet som för oss (mig)
till kamp i befrielsens krig

Dom som inte kom med i Upplands Runinskrifter


Det var när jag hittade en rapport i Fornvännen
om ett sk "ny upptäckt runstens fynd ,eller vi kan säga 
"åter upptäckt" som jag började på allvar att fota alla stenar 
runt dom sk bogårdsmurarna .
Då detta fynd hade noterats av Rickard Dybeck
några årtionden tidigare men "förbisetts" som vanligt av RAÄ.


(Samma sten som ovan fast i annan ljusättning)

Därav började jag även att kolla på alla sk "försvunna" runstenar
som idag endast finns att beskåda i Upplands Runinskrifter som
jag började leta efter stenar,genom att helt enkelt kolla
deras avritningar .
Det som dagens runologer däremot har missat är att en st jävla sten på 2 meter
"försvinner inte."
Därav kan man titta på kyrkogården efter sk "naturliga stenar"
(jag har hittat 7 st på Solna kyrkogård)


Nämen...
Den här stenen var riktigt kul att få se och få fram.
Ni kommer aldrig att hitta den,¨
Men den finns i Östra Ryd

Skålgropar

(Avritning av en sk skålgropsten i Ormsta  sn Vallentuna )

När nu våra forna förfäder gjort denna enorma
ansträngning av detta "skålgropsknackande"
varför skulle då inte resten av stenen ha andra spår efter sig?
Tror du man bara "knackar en grop"" lite hur som helst`?
Därav har jag under 3 års tid försökt att förstå mig 
på detta "skål grops fenomen" .

1.vad för syfte tror du man gjorde dessa gropar för?
Tänk nu på att det är välgjorda  gropar i sten

2. Vad tror du man sysslade med för 4000 år sedan under
den märka vintersäsongen här i Norden?


3.Och då dessa gropar är så jäkla välgjorda ,och som dagens idiot
historiker och forskare i deras brist på okunskap och förståelse
bestämt sig för deras slutgiltiga förklaring att det
handlar om "hedniska ritualer"
,mala korn,smörja berget..Seriöst alltså.
Det enda dom inte har gjort är att TITTA UPP.

Sedan har dom förnedrat oss med deras oförståelse och gottat 
sig i deras fornfynd dom stulit  och som naturligtvis
har "försvunnit" genom årens lopp i museum samlingarna.
Så hur fan ska vi då kunna förstå eller få något begrepp om 
våran Historia?
Kartor är något jag även roar mig med,
("Ni vet vi som har Aspberger/Adhd gillar
sådant ordning och reda inget hokus pokus")
letar efter dom gamla vägarna och rita egna kartor
efter dom gamla beskrivningarna bla,
då tar jag google earth till hjälp. bla.

Mitt nästa mål i denna soppa blir Börje kyrka.
Den är ganska utmärkande av något jag letar efter.

Boktips

Codex Oxenstierniaus 1385-1400
Husapotek och läkebok från  1675
Jonas Gersons bok om Djävulens Frestelse 1495
Oratio Prosagogica 1609
(Jag har en "svag "böjelse för skurkar av kristerligt slag
därav läser jag deras böcker,om deras boksamlingar,)
En psalm om Antichrist rikkes avfall 1598
(mycket intressant ,den här har säker Aschaneus läst)
Oförgriplige tankar om Svenska myntets förnedring
och föröhning 

Glossarium över föråldrade eller ovanliga ord och talesätt
(Jag gillar ordböcker och det gamla språket är på bokstave
h i denna just nu)

Karlskrönikan 1450
Göthiska monumenter från 1794
(Kolla in den här boken)
Märkliga byggnader och gårdar i skåne från 1756
(kan man jämnföra olika grunder,så vet man oxå)

En av mina gubbars böcker
(Allt med Bureus,jag läser inga "tolkningsförsök"
av nutida historiker utan går direkt efter hans egna 
anteckningar,)

Hoho..
(Läs den här)

fredag 25 november 2016

Söndervittrade Hällristningar i Vallentuna 401:2


Hällristningsområde 15*9 m NO-SV
bestående av 8 förekomster..
Belägen på krön av N-sluttande häll.
Dessa är 4-7 cm dm och 1-3 cm dj och fördelade i 2 koncentrationer
bildade i 2 rader i Ö-V riktning samt några spridda utanför dessa.
De ligger i ett stråk av ljusgrå finkorning
bergart i för övrigt sirlig,grovkristallinisk gnejs.
Förekomsten är belägen i den övre delen av N-sluttande,tämligen 
slät och delvis övermossad häll.
Den är i regel grovkristallinisk men flera otydliga
förekomster kan finnas..

Skålgropar vid Ormsta Skolan i Vallentuna sn och kommun Uppland
BOTARK,rapport 2009:23 
RAÄ dnr 321-1512-2010

Jo jag läser era rapporter..
Men jag kan även göra något som ni inte kan.
Jag kan trolla..


Man har alltså återigen hittat en silverskatt här i Uppland.
Innehållande mestadels arabiska mynt.
HALLÅ??
Alla jävla fornskatter som ni gräver upp här i Uppland innehåller
Arabiska mynt.Från Uzbekistan bla..
Tips: googla på hällristningar från Uzbekistan
och deras byggnadsarkitektur.
Märkligt VA..VA suck.
För om nu våra forna förfäder dragit ner på sk plundringståg
ner mot Uzbekistan,iran och det hållet då myntfynden pekar på det,
varför gräva ner dom här uppe i Uppland?
Borde inte det mest logiska vara att smälta ner dom,?
så som Gustav Vasa ägnade större delen av sin tid med
att göra med dom Uppländska silverskatterna.
För mynten kan knappast ha varit av värde att använda som betalnings
medel här i Norden då det inte "fanns i systemet",
sedan med tanke på alla nedsmälta silverskatter från Gotland som
pryder montrarna i Gotlands fornsal.
Detta ställe fick jag idag höra ligger när man svänger in efter kullbacka,
alltså inte in mot molbyvägen.
Det förklarar ju saker och ting.


Sen detta Hjulsta fyndet..

Jag åkte förbi här idag..
Det enda jag kom på att säga var -HERREGUD
Alltså innan stora rondellen mot Vällingby.
Hela vägen från Akalla har dom plöjt skogarna,
längst med dom stora bergsknallarna..Herregud.
I somras när jag åkte till Vällingby denna väg,precis vid
järnvägsspåret har dom grävt ut en enorm grund,som dom kallar
bygårdstomt..Det är ingen bygårdstomt,det ligger en "fornborg"
några 100 meter ifrån detta enorma ställe.
Det är längst med hela vägen.
Vad mer har dom grävt upp förstört och inte "rapporterat"
Att dom ska lägga en väg längst med dessa platser..
Kom fan inte och gnäll sedan om alla bilolyckor som
händer och kommer hända.

Vaksala kyrka UNDER PUTSEN


Då tar vi det igen..
Vi kan ta det hur många ggr du vill tills poletten
förhoppningsvis till slut trillar ner för er.
Detta är ena sidan av Vaksala kyrka alltså.
På denna bild har jag ändrat ljusättningen med bla
exposure för att se dom underliggande färgerna bakom
putsen alltså..
Igår höll jag på med vänstra bågen högst upp.

Den här alltså..
Som ni ser så går det linjer och färger som
dom målat över .
Det jag gör är att "återskapa" det som dom 
försökt dölja.


-Men döööööhhh!!!
-Alla historiker säger ju att detta är en kyrka ju..
Här har det gått vetenskapsmän i flera år och grävt,
det finns böcker och åter böcker om detta.
Nu är jag lite smartare än er..
Samt har läst lite mer och varit på lite mer ställen.
Sen är jag en aning "småsur".
Därav ritar jag av varenda rispa,kontur,prickar,streck,gamal färg,
läser på om gamla färger så jag vet lite mer om vad det kan
tänkas vara för färg dom målat över,
sen blandar jag själv färg och målar över för att se hur det blir.osv..


(avritning av rispor,skrapmärken.konturer och kontraster,gammal färg )

Då blir det något sådant här..
Lathet och okunskap går hand i hand tydligen.
Man påstår och gissar samt fortsätter med detta då man inte
har någon aning.
DU SER JU FÖR FAN ATT DET ÄR ÖVERMÅLAT
Gör du inte det??
Tror du på fullaste allvar att man kladdar på dessa "helgon bilder"
titta på hur dom är målade,hur dom är placerade.
Sen förklara för mig..snälla.
Idag på 2000 talet vet ni fortforande inte vilken
apostel kyrkan är tillägnad åt.
Prova att goggla eller bättre upp och ut och titta själv.


Varför tror du jag gör detta?
För att jag kan.
Och för att få er att förstå.
Detta är vänstra valvbågen som jag roade mig med
igår kväll.
Det blir mycket tårar ,sorg och ilska ska ni veta.,


Nåt djur som blir uppätet,
ser ut som en hjort.
Ett förekommande tema här i Uppland.
Som JAG fått fram..Ingen annan.

Till 
Olof Rudbeck
Johannes Bureus
Johan Peringskiöld
Rickard Dybeck
och Pa.Säve