måndag 24 september 2018

Im not DoneMarkim 52:1 som på denna karta
heter "potatislandet" för vi hade en åker med potatis här
för några år sedan.
Har i forna tider utgjort ett större gravfält innehållandes
ca 69 runda stensättningar
1 domaring
7 kvadratiska stensättningar
12 resta stenar eller kantställda stenad
5 klumpformiga stenar
och en hålväg..

Bilvägen här går mot Lunda.
Och Vaxtuna ligger som ni ser nån km härifrån
samt det enorma gravfältet inne i skogen där
även den sk "vasa vägen" tydligen gått.
Sen har vi 2 storhögar varpå den ena idag 
den sk "tjushögen" ute på en 
åkerlapp är helt utgrävd,samt köhögen innan Vaxtuna.
Sen fortsätter vägen
från Vaxtuna mot Orkesta med 
stora "gravfält" längst med..Jag har roat mig ett bra tag nu med denna sk "domaring" då
dom här i trakterna trots omfattande gigantiska
gravfält lyser med sin frånvaro.
Och då den ligger närmast mig så brukar jag åka hit och mäta.
Visst är detta sk "gravfält " förstört genom bilvägsbygge och
bortodling men jag fattar verkligen inte hur man fått detta till en 
"domaring" ?
Hela konstruktionen av denna domaring är så specifika mått att
jag måste vara dum i huvudet som vanligt då jag lyckas få
denna domaring till en kvadrat 
Måtten av denna "domaring" är ifrån stenen i mitten
varpå det står en stor gran 
(kanste därav man bara antytt att det 
varit en domaring) är
5 meter till vardera stenar som sedan bildar en 
kvadrat med måtten 8 meter på varje sida,
i ena hörnet står 4 stenar med 1x1 meter runt.
Sedan gick det ganska lätt att dra raka linjer
från dom andra stenarna som ligger utmed.

Tycker du detta ser primitivt ut?
Angående sk forntida matematik,
-ja jag tror att våra 
forna förfäder hade stor kunskap i detta ämne ,
men att dom använde en annan teknik,
andra mått.
Ingen idag vet någonting om våran forna historia
allt är bara tolkningar och påhitt baserat på fynden
man gräver upp. "- magiska amuletter,eller
vad dom nu vill komma fram till.
Stenarna bryr sig ingen om.
Inte fan ställer man 32 resta stenar i en rak
Nord-Sydlig linje på en åsrygg för att det är kul.
Eller bedriva nån "hednisk ritual" som alla
forskare är ense om.
Alla stora gravfält i Uppland med "resta stenar"
står i samma riktning NNV-SSÖ tycker du det
låter slumpmässigt?söndag 23 september 2018

Rättvik


Jag har varit i Boda hela helgen.
Därav tog jag tidigt i morse en sväng förbi Rättviks kyrka.Man kan ju bara undra vad som fanns på platsen
innan dom placerade den här betongklumpen 
Samma "vibbar "som Dalhem på Gotland,
St:Paul i London och Fasterna i Uppland.
"Inpinkad revirmarkering med andra ord.."


Jag har faktiskt aldrig sett så många järnkors på en kyrkogård hittills.
Eller kors för den delen..Vid Rättviks kyrka uppträde Gustav Eriksson Vasa i december 1520 första ggn
offentligt manade dalamännen att rädda fäderneslandet från utländsk välde
(alltså inte "Gustavs Vasas allierade ") och förtryck..
Här bekämpades i Januari 1521 segerikt Christians krigsfolk
Denna bragd början till befrielsekriget, utfördes av ensamt rättviksmännen
hvilka ock under alla förvecklingar blefvo Gustav trogne.
Grund lades härigenom till Gustavs 1:a gärning för Sveriges självständighet
och utveckling.

(Folk borde kanske ta och uppdatera sin historia lite om "Sveriges landsfader"
personligen anser jag han vara en utav dom värsta kungarna i Sveriges historia
efter Magnus Birgersson )

måndag 17 september 2018

Planer

Alltså lyssna på det här

Danmark 22:1
SV-sluttande moränmark mellan bergrygg och åker
Gravfält 540x170 m NV-SÖ
Bestående av ca 250 fornlämningar
Dessa utgöres av
ca 170 runda stensättningar
3 kvadratiska stensättningar
samt 70-90 resta stenar

Frågan är just nu hur sjutton jag ska kunna
ta mig hit då det ligger en bit inne i skogen..
Ska bara påpeka att några km längre ner ligger
en stor fornborg på gränsen
mot Funbo..Sen hittade jag den här som jag måste inspektera
Slott/Herresäte
Närtuna 255:1
Slottsgrund och bebyggelselämningar
inom ett ca 200x160 m stort område
VNV-ÖSÖ
I slottsruin
1 dammanläggning
samt terrareseringar omed uthusgrunder

??

Och det här ska jag ut och kolla på i veckan
Fornborg Skederid 60:1
rundat oval 60x50 Ö-V
beläggen på krönpartiet av blockrik moränrygg
(upplägget är som vid Broborg med gravfält
stora gravfält som kommer efter)

tex
Skederid 4:1
Krön och sluttningar av gränsås NNV-SSÖ
Gravfält ca 230x50-110
Bestående av ca 105 fornlämningar
Dessa utgöres av
ca 2 rösen
43 högar
ca 50 runda stensättningar
5 rektangulära stensättningar
1 treudd

sen lite längre ner
Skederid 5:1
Krönets sluttningar av grusås NNS-SSÖ
Gravfält ca 280x40-95 m
Dessa utgöres av
27 högar
ca 33 runda stensättningar
1 närmast oval
2 kvadratiska stensättningar
1 rektangulär stensättning

Skederid 15:1
V kammen och V-VSV sluttningen av grusås
Rest av gravfält
nu ca 110x25-45 m NNV-SSÖ
Dessa utgöres av
ca 17 runda stensättningar
2 sannolikt kvadratiska stensättningar
1 rektangulär

Ett tips skolla in Erik Dahlbergs
"fantasikarta" över Skederid
men vänd den upp och ner...


En liten översikt om hur det ligger till .
Nu är detta bara några gravfält, skulle jag ha lagt ut alla
så skulle ni inte kunnat se kartan då jag inte
tagit med dom stora i Skepptuna,Vidbo,Fasterna,Närtuna
(som har en hel del fler stora gravfält än Malmby)
osv..Jag går efter dom  gravfälten som jag kan hitta,
och letar med hjälp av Fornfyndsappen från Raä.
Jag kan inte utesluta något ifall jag ska få någon slags
"uppfattning" eller vad för kunskap detta är som ligger
överallt i Upplands dunkla skogar då jag 
efter 5 års gravfälts besökande är övertygad om att 
detta inte har någonting med "kristendomen eller asatron"
att göra.Stenarna står mer eller mindre likadant placerade
på dom flesta större gravfält,det är tyvärr ingen slump.