tisdag 20 september 2016

Sten

Sten uppträder i form av bergarten var och en sammansatt av
vissa mineraler (eller bestående av en enda mineral).
Ett mineral är en homogen kemist förening sådan den förekommer
 i jordens massa. Främst bland de bergarter som komma ifråga vid
husbyggnader kommer graniten.

Graniten består av mineralen kvarts,fältspat och glimmer.
Kvartsen är ett vitt,ljusrött eller ljusblått halvgenomskinligt mineral med stor
hårdhet och styrka.
Det är därför fördelaktigt för granitens hållfasthet om den innehåller
mycket kvarts.

Fältspat är ett oftast laxfärgat mineral (andra färger förekommer men fältspatens
färg bestämmer granitens) av kristallinisk struktur  så att man på granitens brottyta
 lätt  kan iakttaga fältspatens plana kristallytor.
Även glimmern förekommer i graniten kristalliniskt med tydligt
synbara plana ytor.
Granitens kornstorleki kan variera avsevärt,den finkorniga graniten
har den högsta hållfastigheten..
Granit leder värme 3 ggr så lätt som vanligt murtegel,varför det ej är så lämpligt
till ytterdörrar,socklar av granit bör vara på insidan beklädas med något värmeisolerande
material..
(Tänk på det ni)

Gnejs
En nära släkting till granit.I själva verket består den av samma mineral som graniten,
ehuru de i gnejsen ligga lagrade,så att bergarten på så sätt får ett randigt utseende.
Granit och gnejs används som byggnadsten efter att de tillhuggits och bearbetats på ytan,
till utförande av murar,valv och kolonner,pelare,till socklar och beklädnad till murar,
listverk och skulpturer,till täcksten för pilastrar ,balustrader,golv och trappor och i
stor utsträckning för betongredning.

Tror du kristendomen på fullaste allvar hade denna 
kunskap om Svensk sten när  dom "byggde" våra kyrkor??

Sandsten är en bergart som bildats av sandkorn,avlagrade ur havet under tidernas lopp
sammankittade med något bindemedel.,
Sandstenens tryckhållfasthet är stor (appropå sandstenshörn..tex)
ej dock så stor som granitens.Ca 1000 kg per kvadratcentimeter torde vara maximum.
Sandstenen är synnerligen användbar som byggnadsten då den är lätt att bryta
(undra vart sandstenen som pryder Vallentunas kyrktorn kommer ifrån)
och bearbeta och efter bearbetning får en vacker yta.
Den användes till fasadbeklädnader,listverk,trappstenar,täckstenar och dylikt
samt till kolonner och pelare..

Lite att tänka på nästa gång du ser en runsten?
Eller går in i en sk kyrka..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar