onsdag 14 september 2016

Näle


Vi tar det igen..
Näle..Ett helt fantastiskt ställe,Här finns både treuddar,högar skeppsättningar
osv..Ett "kombinerat grav och boplatsområde" enligt er "lärda"..
Upplands runinskrifter nummer  248
Berghäll med en figurframställning från 1000 talet.
Ristningen består av ett sk rundjur omslingrat av två
ormar,Utformningen talar  för att den har samma upphovsman
som den närbelägna runristningen U 249 vid Näle Södergården

Ska vi inte se om vi kan göra bättre än dagens "runologer" ?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar