måndag 28 november 2016

Svenska Kyrkans Mission

Guds Ord kom till Sverige

Av missions sekreterare Hjalmar Brundin

Vad menas med det tror du?

För tusen år sedan frambröt ljuset och barmhärtigheten
i den svenska hedendomens natt.
Det hade kommit bud från främmande kristna länder-
det första med den satans Ansgar 829
om en annan makt än hotet och våldets..

(Seriöst det står så i boken)

Så hände det sig att gamla gudar övergåvos,offerplatser raserades
hednatempel lämnades för att förfalla,
(återigen Norden var sista stället,alla kyrkor ni ser idag
är våra förfäders hus och hem ni förstört till er
satans vidriga religion)
Sverige kristnades.
De många missionärernas förkunelse framskapade en allt mer
fastare kyrkobild,1000-1100 talet äro kyrkväxandets tid.

Efter reformationstiden förmärktes ett särskilt intresse
för lapparna,detta hedniska folk
(seriöst det står så i boken)
som levde inom Sveriges gränser,Gustav 2 Adolf
såg det som en konungslig plikt att
ge lapparna gudstjänst och kristen undervisning.
Denne konung ägde enligt Geijer "den gränslösa
blicken över världen",,

FY FAN..

Boken heter Våra Svenska Kyrkor  Lunds stift..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar