måndag 28 november 2016

Rickard Dybeck

På en från Kumlaberget , vid Konungsberga by i Färetuna socken
och Uppland,mot öster löpande obetydlig landsrygg är i det sk
Storgärdet
en upprest sten av 3 1/2 alnars  höjd ,med två hvassa sidor
vilka vetta mot öster och väster.Stenen är upptill spetsig.
Mitt emot dess östra vassa sida  3 1/8 alnar  från densamma
är en avlång fyrkantig stensättning. vars bred utgör 11 3/4 alnar,
och som utsträcker sig  mot öster till en längd av 34 1/2 alnar.
På avstånd från östra sidan av 3 1/8 alnar  är en rest spetsig sten
av 1 1/3 alnars höjd,och mellan denne samt fyrkanten ses en obetydlig
fördjupning.
Även på södra sidan om minnesmärket ,fyra alnar från densamma
förekommen en dylik en ,sådan säger även varit på norra sidan.
Själva fyrkanten består av sammanlagda klumpstenar,förmedelst är
tvenne mellan i löpande räta och ganska otydliga stenrader ,fördelat
 nästan i 3 avdelningar.
Mitt uti västra,ävensom mellanavdelningen är en mindre kulle
omgiven av en otydlig stenkrets och finnes i vardera en obetydlig
fördjupning.
Avdelningarna innehålla dessutom spridda mindre stenar.
Även i den östra delen äger en,närmare skiljoraden en uppkastad
mindre kulle med fördjupning,samt mellan  denna och östra tvärsidan
en trubbig hel liten rest sten,varande såsom i de övre,i övrigt
lätt beströdd med smärre stenar.
På södra sidan om stensättningen nästan mitt för västra avdelningen tätt
invid densamma är en rund,inuti slätt krets av 13 1/4 alnars tvärdrag:
och ses på föga avstånd från  sydost från denna en dylik mindre krets av
5 1/4 alnars tvärdrag samt 5 alnar väster om den sistnämnda,åter en krets
av 11 alnars tvärdrag vilken dock skiljer sig ifrån de övriga däruti,
att själva kretsen består av en 3 alnar bredd,sträcka av sammansatta
kullerstenar med tvänne i öster utgående stenrader,bildande ingång till
kretsen.I övrigt må anmärkas att enligt vad allmogen upplyser,
flera stensättningar har funnits i närheten men vid plöjning gått förlorade.
Också förekomma här mindre och större odlingsrör

(Jag älskar Rickard Dybeck,jag åker ofta efter hans beskrivningar,).


Ur hand tidskrift Runa


/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar