fredag 25 november 2016

Söndervittrade Hällristningar i Vallentuna 401:2


Hällristningsområde 15*9 m NO-SV
bestående av 8 förekomster..
Belägen på krön av N-sluttande häll.
Dessa är 4-7 cm dm och 1-3 cm dj och fördelade i 2 koncentrationer
bildade i 2 rader i Ö-V riktning samt några spridda utanför dessa.
De ligger i ett stråk av ljusgrå finkorning
bergart i för övrigt sirlig,grovkristallinisk gnejs.
Förekomsten är belägen i den övre delen av N-sluttande,tämligen 
slät och delvis övermossad häll.
Den är i regel grovkristallinisk men flera otydliga
förekomster kan finnas..

Skålgropar vid Ormsta Skolan i Vallentuna sn och kommun Uppland
BOTARK,rapport 2009:23 
RAÄ dnr 321-1512-2010

Jo jag läser era rapporter..
Men jag kan även göra något som ni inte kan.
Jag kan trolla..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar