tisdag 22 november 2016

Hur vill ni göra det då?
Ska vi gå igenom alla  Cisteriens kloster här i Uppland?
Dominikant kyrkor?
Alla takvalvbågar här i Uppland då?
Alla ombyggnationer,eldsvådor,blixtnedslag,donationer av tyska och
franska adelsätter här i Uppland?
Se vad som händer om man tar alla sk kyrkor som enbart har
samma byggnadstil ihop med andra?
Magnus Gabriel De La Gardies "uppbyggnad" av hela landet
ända ner till Västergötland ?
Alla fynd av nya runstenar i Uppland?
Eller alla nya utgrävningar med ännu mera märkliga grunder
som inte passar ihop med nuvarande historia?
Vem som ligger i vilken kyrka? (det har jag visserligen redan gjort)
Hur noggran vill du jag ska vara för att få dig att förstå?
Ska vi gå igenom alla diplomatorium som är ganska utmärkande
om vad som försigått här i Uppland då?
Eller alla runstenar som enbart har "gud hjälpe oss alla på"?
(det har jag oxå gjort)
Alla konstiga namn på runstenarna som runologerna hittat  på då?
(Har jag oxå skrivit ner alla 1500 )
Ska vi jämföra adjektiv ,substantiv som runologerna anser
att våra forna förfäder inte visste något om därav  alla dessa
grammatiska fel på runstenarna ?
Bestäm du..Jag är på..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar