tisdag 22 november 2016

Biskops-Arnö och dess innehavare

Ärkebiskopen bestiges nu av Birger Perssons frände
(Birger Persson var en av Upplands lagmän)
Olov Björnsson även kallas den vise 1314-32
I likhet med sina företrädare har han valt Aranö som vistelseort
under våren och sommaren..
Mot slutet av sin ämbetestid vistas biskopsjäveln ..
ursäkta ärkebiskopsjäveln på Arnö även på hösten.
I oktober 1330 mottar han där sin gäst våran Kung
Magnus Eriksson.Konungens fader hertig Erik
och farbror hertig Valdemar hade vid sin död efterlämnat stora skulder.
Till betalning av dessa hade då den satans biskopen "disponerat medel"
som han under 10 år i följd uppburit i Hälsingland (Plundrat alltså)

Då ärkebiskopen lämnat en "tillfredställande" redovisning inför
kungens drots Knut Jonsson,lagmannen Greger Magnusson
Uppland samt kaniken Karl i Linköping och Skara ,friskriver
koungen nu honom och hans arvingar från allt ytterligare ansvar
i denna sak..Hallå`?

Ärkebiskopen Olov liksom Nils Allesson är en energisk visitator.
En av hans visitatorsresor 1319 går över Arnö

Ärkebiskopen bekämpar kvarlevor av hedniska bruk,exempelvis
järnbörden i Helsingland.
Han verkar för kolonisering och uppodling av det nordliga Sverige.

Som jag sa så finns det inget land eller rike i Sverige,
den har kristendomen raderat ut för länge sedan..
Hela vårat land har varit kristendomens triumferande
seger.
Det har vi "skriftliga bevis" på.
Och endå så går ni ftill kyrkan och fortsätter betala
pengar till denna sjuka orginisation.


Jag använder mig mycket av google earth när jag kollar upp ställen.
då får man en bättre bild på hur dom färdats och delat upp landet.bla
Samt vart allt ligger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar