tisdag 29 november 2016

Odensvi av Rickard Dybeck

Om såsom man förmodat "det lilla hus af gråsten"
vilket efter vad på 1500 talet "jyckt syntes".
Biskop Egisslus låtit bygga,men som något senare
vara en av bemäld Egisslus  verkställd
"utvigning och tillökning av en mindre byggnad
emedan man grant kunde se på muren av kyrkan att hon varit
mindre", utgjort till en del av eller grunden till en Odins helgedom..

Vad tror du menas med det då? VA?!

Visst är allt vad som ännu  återstår av den äldsta grundmuren
röjer en ganska hög ålder.
Vi tvivla likväl att hedniska helgedomar efter sagornas förstånd¨
funnits i Norden och hänvisa därför till en några famnar norr om kyrkan
förekommande,nu mera djupt sjunken krets av tätt vid varandra ,liggande
ovanpå platta stenar såsom en lemning,,där den bättre svarar emot vår
föreställning om ett minne av  ifrågvarande art.
Stensättningen vars omkrets och tvärdrag numera icke kunna bestämmas
genomskäres av bogårdsmuren.

Några rader längre ner

Härleden av namnet Odensvi är i en kyrkohandling från år 1681
visserligen " lämnad andras omdöme" sedan man i en annan handling
från samma tid givit handen "I Odensvi finnas inga antiqviteter",
Vi går nu att kasta en blick i de närliggande trakterna och deras
fornminnen.Må hända bringa några av de sednare ljus i saken.

Hur många av dagens historiker tror du läst Rickard Dybecks
anteckningar?
Eller Olof Rybecks?
HALLÅ?

Daga-fordom Davinge-härad ( i hjärtat av Södermanland)
förter än idag misstänksamma spår av en trakt med  befolkning
av en egen forntida stam.Tre äro i detta landskap efter fleråriga och
nogranna undersökningar för mig fullt säkra.
1.Opunda  ( i väster Wingåker)
2.Sorunda
3.Daga

Från Rickard Dybecks tidskrift Runa

Hur tror du han kom fram till det då?
Tips: ÅK FÖR FAN UT OCH TITTA LITE SJÄLV
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar