fredag 4 november 2016

Before the Devil knows youre dead


Gravfält  250*40-100  NÖ-SV
Bestående av ca 80 fornlämningar
Dessa utgöres av 78 runda stensättningar och 2 resta stenar
5 har mittsten
På gravfältet finns ytterligare ca 5 resta stenar som 
möjligen är resta och som nu kan 
ingå i det nu närmaste helförstörda stensättningar.
Gravfältet är skadat av bebyggelse i VSV och möjligen av odling
i SÖ.Beväxt med delvis tät örtvegetaition...

MIN TUR...


Detta gravfält ligger i en mycket liten skogsdunge mellan mig och min granne,
Vi har båda långa stenmurar av småsten,
i kanten av detta gravfält ner mot vägen ser man gamla "murgrunder"
"gravfältet" ligger ganska högt upp i en backe som sedan ansluter sig till
en fornborg ca 30 meter ifrån denna bild.
Denna bild består av 3 berghällar,den bakom den uppallade stenen
ligger en stor "fördjuppning" möjligtvis en gammal källa,
bergsknallen bakom är vit med kristallband
,(samma som granby, har hittat en i Örsta oxå,
på ett stort "gravfält")
Stenen längst bak på bilden är vad jag kallar "observatoriesten"
bakom den ligger stora stenar i fina raka rader,samt grunder inom fornborgen,
och en svart sten.Har även hittat en gammal stenkammarbrun ca 50 meter
från denna bild.
Till höger om bilden går ett annat fält där det står
en "rest sten" med stora klumpstenar på ena sidan "skeppsättning"?
Och en massa annat.
Örtvegetationen består i Johannesört,gurkmeja,rotpersilija och hallonbuskar.


Den "uppallade stenen" har massor med hål i .
Av olika storlekar..
(Markim kyrka ligger rakt över)


Jag har nu hittat 3 kulturer i Uppland,tidsepokerna är inte intressanta då
jag inte kan datera det,eftersom våran tidräkning inte stämmer in 
någonstans alls.Men däremot kan jag nu koppla ihop
"gravfälten",boplatserna,stenarna till dom olika kulturerna.
En av kulturerna har ägnat sig åt avancerade matematiska uträkningar
dom dom knackat in i bergen,det här är ett av dom.
(och detta är inte ristat eller kristat det är nån slags fornpersika eller arabisk stil)


Jag har inte bett om detta.
Men när det är ÖVERALLT I HELA UPPLAND.
Så ...Kan jag inte skita i det som ni..
Men det här har tagit mig några 100 gravfält innan 
jag "fatta vinken"..
Det kommer du med göra när du börjar som jag..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar