fredag 26 augusti 2016

Nordisk namnlängd

Även i det avlägsna Norden blev kyrkan omsider mäktigare och
omvände hednafolket men i början mest blitt i vidskepelse:
och först mycket sent växte hennes seger ut till någon verklig odling.
Men därunder förstördes nästan helt och hållet det nordiska folklivet och språket
som är en stams dyrbaraste egendom såsom ljudliga uttrycket av dess andeliv,kände
efter hand allt mäktigare inflytande av de främmande västerländska tungorna.
Under det att latinet snart blev kyrkans språk som omsider brukades
i alla offentliga handlingar sedan den romerska årskalendern inkommit i landet
inträngde det nya väsendet så småningom även om man  emellan samt
erfors stundligen nämligen genom tilltalsordningen efter de i hand antagna
nya dopnamnen.Då den gamla nordiska runstaven inte hade folknamn
utan innehöll kyrkans kalender för  dag i året,men nästan bara utländska,
av vilka dom flesta burits av kyrkans profeter,helgon,biskopar,påvrar,munkar
och nunnor samt sk helgon och några
stormäktiga konungar.
Sålunda blev imellertid och är än idag våra dopnamn en lång lista av
benämningar på nästan bara katolska helgon.

Och kanske är nu vår tid mogen
 (knappast detta stycke skrevs för några 100 år sedan)
att istället för de helt och hållet kyrkliga och utländska dopnamnen hellre välja ur
en hemländsk och vida mer folklig Namnlängd vilken huvudsakligen grundar sig
på våra genemsama nordiska och i synnerhet SVENSKA minnen samt
nya tidsförhållanden.


Detta lilla stycke skrevs 1874 ur tidskrivften Förr och nu..

Men med anledning av våra jordfasta och uråldriga ortnamn i allmänhet att Gotland
som på¨folkdjupet ännu har kvar så mycket fornnordiskt också ägen en hel mängd
av gamla ortegna karl och kvinnonamn så som tex..
Strange,Malde,Byri,Dines,Halle,Grels,Kort,Mas,Udde,Brun,Frede,Ottmar,Lyllof,
Emmik,Temme,Tjängvid,Kasten,Troe,Tjälle,Helka,Hallvi,
Elna,Barva,Kynnika,Agitta,Marinka,Engelfrid osv..

Tror du prästerna godkände såna här namn??
Nä precis..

Gotland har f.ö en rik skatt på några hundra äkta (alltså inte latiniserade)
nordiska socknen och gårdsnamn som på fastlandet för länge sedan
raderats bort.
Gårdsnamn med tillhörande bomärken (som även finns på en hel del gravhällar
som dock är överknackade med latin samt till präster)
tex.Amblings,Odvalls,Hvatlings,Kambs,Gällungs,Tule,Romunds,Hardings,
Stormbs,Båta,Dämba,Lansa,Bilds,Siklings och även flera som slutar med
-arfve (vilket menas med att gården är ärvd från far till son)
Forled-arfve,Sigs-arfve,Halls-arfve,Gand-arfve,Tjängs,arfve osv.. som alla
härleda från urgamla folk-mansnamn såsom Folke,Sigge,Hall
Och även flera sockennamn såsom Hafdhem,Bardlingbo,Gauthem,
Gautum,Kräklingbo osv har upphov från gamla hövdinganamn,
Hafdi,Bard,Gautre,Krake  osv..

Boktips
Allt med P.A Säve
Dom Nordiska språken av Elias Wessen
Svenska Förnamn av Otter Björk

osv..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar