söndag 14 augusti 2016

Boplats,Markim


Jag gillar Dybeck..
Han var alltså här för dryga 100 år sedan och "inspekterade"Detta ligger mittemellan 2 stora åkrar..
Sen har vi några enorma stora sk "gravfält" varav ett innehåller
enligt RAÄ 50 resta stenar och lite annat.
Sen gick gamla Vasavägen här..
Men den är som allt annat spårlöst borta..
På bara några 100 år..


Denna hög kallas även Ljushögen med ett litet gravfält omkring.
Rannsakningar efter antikviteter 1630,
Dessa uppgifter har utnyttjats av B.Nerman i samband med en diskussion
av läget för Attundalands centrum.Ljushögens läge framgår bla. 
av en karta över Viby år 1765
(Ska ta fram den då jag har den nånstans)
Högen är numera helt borttagen genom
grustäkt och därför icke registrerad vid inventereingen
 för den ekonomiska kartan.
Endast en obetydlig del av högfoten återstår.Icke heller det omkringliggande
gravfältet finns numera några spår..


Köhögen,Ljushögen och det mellanliggande gravfältet 
(från bilden där jag står ligger gravfältet rakt över 
och Köhögen snett åt höger några 100 meter)
intill Vaxtuna by syner utgöra återstoden av ett sammanhängande eller av
nära varandra liggande grupper bestående fornlämningsområde.
Detta har legat i anslutning till vattendelaren längst åsen på
 ett omfattande vägsystem.

(Ur boken Fornlämningar och Bebyggelse av Ambrosiani)


Det här är den enda vägen mellan åkrarna som jag såg..
Den går från Viby gård ner till en åker som sedan tar stopp.
Sen ligger dom stora gravfälten mitt inne i skogen..


Den här alltså..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar