onsdag 24 augusti 2016

Den gyllene regelnHur var det nu...?

Jag är herren som förde dig ut ur Egypten ut ur slavlägret..??

Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i 
himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 
Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. 
Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för 
fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man
 försmår mig men visar godhet mot tusenden när man
 älskar mig och håller mina bud. ?

eller var menar ni då?

Du skall inte missbruka Herrens din Guds namn,ty Herren
kommer inte lämna den ostraffad som missbrukar hans namn..

Är det en bättre förklaring ??
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar