måndag 2 maj 2016

Vilken tur för härskare att folk inte tänker "

Ljus
(Det var en vetenskaplig liten tidskrift)
Populärvetenskapligt verk
Fjärde bandet

Världsreligionen blir först en religion då den innefattar
tre monument:
Den individuella
Den universiella
Den sociala

Först när individualiteteten frigöres från stammen eller
nationen kan religionen övervinna sin begränsning till den
stamm eller nation inom vilken den uppståt.

Genom att den blir en personlig övertyggelse blir den oxå i stånd
att omfatta alla personligheter och blir därigenom universiell.
Men denna universilitet är ej tillräklig om religionen icke på samma
gång förstår att att sammanbinda de enskilda personligheterna till
en sammverkan antingen av en yttre eller oxå innre art.

Först då kan en religion som har en sådan social läggning
bli segrande över männskligheten..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar