måndag 16 maj 2016

Bällsta U 226


Jag vet inte hur nogrann jag ska vara??
Tror du någon runolog någonsin gjort detta??
Om ni vill veta något överhuvudtaget om våra forna förfäder
så kan man inte lita ett dugg på dagens källitteratur.
Men jag läser även "nutida" fantasitolkningar baserat på gamla
fantasitolkningar.Skillnaden mellan er och mig är att jag åker ut
till ställena.
När det kommer till "runforskning" och "runtolkning" så
håller jag mig isånnafall uteslutande till
Johannes Bureus,Johan Peringsköld,Rickard Dybeck 
(han satt inte inne på ett kontor och skrev utan åkte ut och 
satt på plats och ritade så gott han kunde),
Hildebrant,Wessen...
Och den störste av dom allihopa
Olof Rudbeck


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar