söndag 15 maj 2016

Uplandica Sacra av Erik Ihrfors

Erik Ihrfors verk om Uppland är ett mästerverk.
Jag är 2000 talets version av han kan man lugnt säga.,

Trium Regnorum similibus Brutus,Dixi tibi antea de quinque regibus
trium regnorum similibus Brutus,quorum primus est coronatus asinus,
degenerans a principibus bonis.Secundus lupus insatiabilis,Tertius
aqvila sublimis,caeteros contemens,Quartus aries ovatilans et proficiens
ex gratia domini,Qvintus agnus accisus,sed non sine macula,cuique Sanguis
multis fuit occasio tribulationis atque ruinae.
Jam dicam tibi de sexto rege ,Qui contrubabit terram & mare,qui audacia
manuum suarum maculam posuit in gloriam d:ni,In illius tempore non solum
.Regnum illudvarierit,magnae atque opuleante civitates contristabuntur.

Med andra ord står det typ..
Jag har förut talat med dig om de 3 konungarikets 5 konungar
liknande vilda djur av vilka den förste är en krönt åsna,som avfallit
från de goda grundsatserna,den andre  en omättlig varg,
den tredje en högt svävande örn som föraktar de andra,
den fjärde en  hornsvängande vädur och framgångsrik genom
 Herrens nåd,den femte ett slaktat lamm dock inte utan fläck
och vars blod blivit upphov till bedrövelse och undergång för många.
Nu skall jag tala med dig om den sjätte konungen som skall uppröra
 jord och hav,som med sina händers dristighet har satt en fläck på Guds ära.
På hans tid skall icke blott detta rike förändras ,stora och rika stater skola bedrövas..

typ..
Sverige,Norge,Island,Danmark och Gotland..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar