söndag 15 maj 2016

Till i Collapse


Jag fick nya krafter..Tack vare Upplands runinskrifters puckade avhandling.
Om denna sten..Återigen bevisar detta att jag är den bästa på det jag gör.
Samt att sveriges Runologer inte ens har försökt annat än att ..?..


Upplands runskrifter U596 Malsätra,Hargs sn Nu vid Hargs park.
Stenen står i Hargs park.275 m NV om huvudingången 400 m ö 
om Hargs kyrka.
I östhammars tidning 1917 påpekar Brate att inskriften tidigare
"icke blivit undersökt"
Den är skriven från höger till vänster uppenbarligen med starka
 förkortningar,många runor stå upp och ner eller bakfram,varvid 
särskilt runorna a och n satts i stället för varandra.
Brates läsning om vilken han säger att den "synes....kunna säga vara fult säker".
Denna ytterst egendomliga inrskrift kommenterar  han följande.....blabla...

Längre ner..Detta är alltså Upplands runinskrifter..
Brates tolkninsförslag kan icke vara riktigt.
Allt talar istället för att inskriften helt enkelt inte haft någon språklig 
innebörd.Av att döma har ristningen utförts av en person som 
icke känt till runornas bruk,och den måste betecknas som ett valhänt
 försök att göra efter en runsten.

Det kan väl inte vara så att NI HAR TOLKAT FEL OM OCH OM IGEN??
Min tur..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar