måndag 30 maj 2016

Sankta Katarina kyrkan i Falun


Sankta Katarina kyrkan i Falun


Idag köpte jag en bok som jag varit ute efter.
Kristendomen av B.Lindforss
 Några rader ur boken:
sidan 343 
Så snart kristendomen blivit statdsreligion börjar den med brutal 
hänsynslöshet gå anfallsvis till väga mot andra religioner.Redan under
Konstantin den stores tid förstördes och plundrades (Haga sofia)
en mängd hednatempel,dock syntes ej motivet härtill i allmänhet ej ha varit
utan religiös natur utan legat i kejsarens rovlystnad och penningbehov,
plundringarne drabbade därför huvudsakligen sådana bilder som i likhet
med den olympiske Zeus bestodo av guld och Elfenben


Men nu är vi i Falun..
Och där är det "dåligt med runstenar.."


Men redan Konstantins söner uppmanas av den kristlige kyrkoläraren
Firmicus i följande kraftiga ordalag till tempelskändning
:hugg sönder dem 
Hugg sönder dem med bilan
dessa tempelprydnader!
Till smältdegen
Till myntverkstade med dessa gudar!
Alla tempelskänker äro edra ,tag och bruka dem


Med undantag av direkt tvångsomvändelse använde den
 kristna kyrkan varje form av våld för att undertrycka hedendomen:
alla offer och kulthandlingar och kyrkobesök förbjöds vid de strängaste 
straff,prästerna utvisades ur städerna och templens hegendom konfiskerades.

Men inte här i Norden för här var alla glada över den nya religionen.
Och om nu våra gamla kungar var så glada och mottog denna hemska
religion så följde folket såklart efter,,


Tror ni på fullaste allvar att man började bygga kyrkor
när kristendomen kom in i landet??
Ingen som vågar svara på min fråga heller..
Det är lugnt jag är van.
Den här kyrkan är oerhört slående lik St: Jacob i Kungsträdgården


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar