torsdag 5 maj 2016

Såsta


Du befinner dig nu i ett jordbrukslandskap som sett likadant
ut i 1000 år står det på skylten..
Här i åkern har man hittat en begravningsplats med minst 5 begravda.
(här har folk bott i 1000 år minst..och man har hittat 5 gravar)
Alla ligger begravda i ÖST-VÄSTLIG riktning med huvudet åt väster.
Detta sätt att begrava tolkas som kristligt...Uräkta men jag måste skriva detta
IDIOTER..jag vart så upprörd över detta..
Åk hit och titta på stället..


Bränd sten,står ej på ursprunglig plats..
Verner von Heidenstam
"Jag längtar marken,jag längtar stenarna,där barn jag 
lekt,dess åkrar och skogar.Men rummet ,naturen,är 
icke allt,icke det förnämsta.
Vårt väsende bor i tiden,i detta nuet,i den framtid vi
söka uppbygga och befästa
Men vårt väsende bor också  i det förgågna,i det
 längesedan förflutna.
Det är spåren av våra fäders och mödrars ganska tunga steg,
det är vad deras  älskade händer åstakommit till gang och glädje,
det är allt deras verk omkring oss,som knyter oss vid Sveriges land..

(Det är arvet i vårat blod,känslan av detta arv,som eldar oss,driver oss
och som kommer oss att glömma småsinthet ochg avund,som kommer
oss att spänna nerver och muskler till det gemensamma fosterlandets
väl och värn)


Där jag ritat pilen..Står dom andra 3..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar