fredag 6 maj 2016


Olaus Magnus Historia om De Nordiska Folken

Ett enormt verk som från 1500 talet varit en av de mest viktigaste och
mest anlitade källorna till kunskap om vårt land och folk..
Det som stör mig är att det var på uppdrag av påven i rom som 
han anlitades till att skriva om de nordiska folken..Åter igen..

I Fatalburen som är Nordiska Museumets Årsbok  från 1937
hittade jag en trevlig liten uppsats av Gösta Berg  
Så här skriver han bla..

Ursprungligen framlagt på latin hade den sett dagen i fransk,italiensk,holländsk,tysk
och engelsk upplaga,medan bokmarknaden i författarens hemland (Sverige)
aldrig ansetts kunna ha intresse för ett så voluminöst arbete.

Sen kommer det intressanta angående träsnittens härstammning..
Tex "Om maskerader och utklädningar bild 9.Längst till vänster står här en man 
med den traditionella judemössan,som väl under inga förhållanden torde att skåda i 
vårt land.
(Jag ska plocka fram bilderna så ni kan se själva sen.)

Alltså har Olaus Magnus haft Holbeins bibelatlas som tillgänglig förlaga 
vid iordningställandet av  dessa träsnitt,
 (Våran Nordiska Historia alltså som  alla dagens historieböcker refererar
 till,samt den förbannade Adam av Bremen)
Kravet på klarhet i frågan vad som är Olaus Magnus egna iaktagelser 
,eller skisser,torde komma
att skärpas alltmera ju mer den kulturhistoriska forskningen tar sikte på 
att rekonstruera 1500 talets odling i vårt land,en uppgift som förr eller 
senare blir en nödvändighet när det gäller att få fram kontinuentiteten 
mellan medeltid och nutid,eller ,och varför inte mellan forntid och nutid...osv..

Mycket intressant och välskriven iaktagelse av Gösta Berg..
Nu har ju även jag plöjt igenom en hel del träsnitt mestadels från Tyskland,Witterberg,Holstein,Strauss,Maze Nurnberg osv,,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar