onsdag 6 januari 2016

Tips

Goggle tips

Johan Pedersson Rudbeck
Johannes Rudbeckius
Wittenberg
Claudius Opsopaenus
Laurentis Paulinus Gothus
Riddarholmens gråmunkekloster
David Chytraeus ( pling plong )
Martin Helsingus
Rockstocks universitet
Rockstocks 7 ärkebiskopar (jag vet vilka det är)
Uppsala mötet 1593

Historia der Augspurgischen Confession

Abraham Angermannus "mäster Abraham"
Petrus Berendicti Olendis
Lars Nilsson aka "kloster-klasse"

Petrus de Dacia 1266
vilket universitet ..det vet jag..

"Den världsliga bildningen"
omorganiserad undervisning som styrdes av klostren och kyrkan

Bonitaticus V111 1235-1303
"Unam Sanctam"
Lära om de 2 svärden
Den som sätter sig mot påvens befallningar motsätter sig gud..

"Vi förklara och bekräfta att det vid salighetebs förlust är nädvändigt att för varje männsklig varelse
att LYDA PÅVEN"

"Sigari Oppidum"
Laurentius Petri 1559
"Svenska krönikan

"Acta Sanctorum"
Johan Bollard 1596-1665

Och åter igen Tomas Won Westen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar