tisdag 12 januari 2016

Aschaneus Fresta kyrka


Nattvardsbänken är från 1620 och skänkt från dåvarande kyrkoherden Martin Ashaneus..
Står det i Fresta kyrkans lilla informationsblad..


Han ska även ligga begravd här i Fresta..
Jag vill veta vart..En sådan stor man borde väl lämnat något efter sig än en jäkla bänk
och några anteckningsböcker som numera ingår i våran fornnordiska historiekällförteckning.

Den här gravhällen är den enda jag sett i Uppland med sk runor på..


Måste vara den här?


I en till Regeringen ingiven skrift daterad den 2 Juli 1635 (han var då över 35)
klagar Aschaneus 
"huru han för Antiquarii Officio thär han var tillkallad och förordnad och för thet han uti Antiquiterne och Runekonsten i läsande och ritande ,beqväma personer undervisa och öfva skulle,thet han ock efterkommit till Kongl.Maj:ts nådiga nöje samt ägt fullmakt att omfara Riket och utleta (plundra)
och samla Antiquiteter ,på hvilka hans resor han kläder och annat kostat  ex proprio,,osv,,,

År 1639 anhöll han hos Consistorium att pastorerna skulle förvara "alla Antuiquiteterne" vid kyrkorna
(han ville alltså ha sitt plundringsgods för sig själv)
"Den arkeologiska verksamheten" (ni hör ju själva)  synes hafva fångat Aschaneus tid och intresse i sån hög grad att tjänsten ibland fått sitta emellan...

I ett domprotokoll från 1640 klagades det att han "plägar understundom rida fram om Frestad sedan Församlingen är församlad och sänder Capellanen som Gudstjensten allaredan begynt derifårn Frestad emellertid gå många sin kos och följer mycken förargelse: 2;o att Pastor
lyser på predikstolen efter snöpliga saker att församlingen lider deraf förargelse af utsockensmän.

Han förmanades till beskedlighet så framt att undvika poem och straff som en Lärares otrohet och förargelse bör påfölja..

Ur Sigtuna och Norrsunda
Akademisk afhandling 
av
Gunnar Gihl


Vid markeringen av pilen ligger alltså hans gravhäll..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar