torsdag 21 januari 2016

Danderyd kyrka


Danderyds förrut kallad Danarö kyrka.
Ligger vid den URGAMLA huvudvägen från Roslagen till Stockholm
strax Öster om vägen..
En rektangulär ,treskeppig kyrka byggd av GRÅSTEN
Kyrkan är helt invändigt och utvändigt  putsad ch vitkalkad


I antikvitetsboken finnes en anteckning som berättar att allmogen efter 1773 började istället för vanliga träkors att uppsätta stenar vilket vållade stort besvär vid en ny gravöppning,enär kyrkogården blev alldeless uppfylld av dessa gravstenar förbjöds 1783 stenarnas användande och påbjöds träkors som förrut varit vanlig..(Jo men visst)


De omtalade målningsresterna  måste på grund av sin utsträckning tillhöra den ursprungliga kyrkan före ombygnationerna startades..Vilket är omfattande..Allt i den goda tron såklart..
Kalkmålningarna äro utförda med kalkfärg.
Huvudfärgerna äro vitt,grått,ljusgrönt,blått (Mönja som svartnat)
och Rödbrunt (Caput Mortuum).


Rökelseekar av Brons med lös handtagsring.
Det klotformiga karet krönes av ett litet kvadratiskt tempel ,överst avslutad med en fågel.

(Jag ser ett jäkla välgjort handarbete ..)


Grå kalksten i mitten en rektangulär inskriftsionsplatta flankerad av tvenne reliefer i 
nischförartade fördjupningar.. Överplattan Baner och Bielke vapen..
Intressant notis :
Såväl Peringsköld som Antikvitetsboken omnämnas en "gravplatta av mässing"vars beskrivning för övrigt passar in på denna gravsten med de hava tydligen missuppfatat sig rörande materialetDom här stora gravhällarna är mycket intressanta ..Vi tittar vad det står. Grå kalksten..
hmm ..jag får återkomma om  detta...Måste kolla en sak..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar