tisdag 12 januari 2016

Under putsen Eds kyrka


"Föreställande Kosmas" (utan retusch) 
första gubben alltså..

Av den ornamentala utrustnigen finns icke mycket bevarat men vad osm finnes överenst'mmer med den hos Albertus vanligen förekommande ,lixom även färgskalan;
rödbrunt (Caput mortuum) ,grön,gult samt gråsvarta konturer.
Bårderna i caput mortuum och gråsvart..
Av det rivna medeltida korvalvets dekorering finns givetvis inga spår bevarade..
Eller anteckningar därom..Jasså inte det..Det finns en teckning med Eds afbildad i kyrkoinventarium där det även står så här:
äro 3 vapensköldar avritade .Förutom de i texten omnämnda stift och Örnefotsvapen finnes ett tredje vapen  med 3 vita bjälkar på grått fält.Det kan sannolikt tydas som en något förvanskad avbildning av ett i Eds kyrka befintligt Bielke-Vapen...Sköldformen överenstämmer med de båda andra vapensköldarna från 1497,Det är sålunda möjligt att detta vapen förekommit bland korets 
nu mera övermålade målningar..

Då ska vi se sa den blinde..


Vad fan ska det här föreställa ..En husbåt??

Ur konsthistoriskt kyrkoinventarium 

De i och för sig vackra medeltidsmålningarna gjorde emellertid i sitt fragmentariska skick en ganska oharmonisk (djävlar och annat språk) fattigt intryck (därav spritputs ) i det till större delen osmyckade korrumet ,För att motverka detta intryck och för att skapa balans i rummet (va fan)
var det nödvändigt att därför på något sätt fylla de odekorerade(övermålade) partierna av korets valv utan att därför röra eller komplettera de medeltida målningarna..
Denna svåra uppgift har i samband med restaurerningen 1917-18 löst av proffessor Olle Hjortzberg på ett genialiskt sätt..


Han har avgränsat de medeltida målningarna genom att omedelbart utanför dessa måla oregelbundna,graciösa blomrankor som följa de ofta stympande äldre målningspartierna och uppmjuka deras kanter.Utanför dessa har konstnären komponerat SIN DEKORATION i anslutning till det medeltida schemat med inledning i paralella rader av figurscenen hämtade ur Jesu historia och omramade ornamentsbårder..

Min tur..


,sedan kalkat över dom gamla målningarna,och komponerat ihop
sin egen graciösa "Albus Pictor " mall som består i schabloner,och samtida färger..
Kan tänka mig att dom haft nån slags" regelmall"..
Biblia Pauperum tex,,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar