måndag 25 januari 2016

De omnibus dubitandum

Litet axplock ur Upplands runinskrifter

Runinskriften ger i sitt nuvarande otillständiga skick ingen språklig mening.
Utom koret finns det förövrigt ingenting i ristningen som röjer kristet ursprung
Anmärkningsvärt ,mer eller mindre oriktiga afritningar av dem förekomma ofta
i de äldra lära verk...
Namnet (ser inte vad jag skrivit här i mina anteckningar)
Är icke känns från  någon annan källa.
Möjligen en onöjaktig stavning för "pastor Noster"
På denna mur finns desutom enstaka runliknande tecken och teckenföljder som dock
inte bedöms som runor.
Min favorit: vittringen i de ristade linjerna omöjliggör en
jämnförelse om huggningstekniken
Mycket sällsynt är oxå namnet ,Lixom därtill är det något oklart till sin bildning.
Någon gård Berga finns icke i Orkesta.
Det måste vara en felaktig anteckning (mycket sådant )
Såsom de stå ger ingen mening
De övriga runstenarna hava ej något märkligt att bjuda på och ingen torde ha
kunna tillskrivats någon bestämd ristare..
Ett sådant uttryck som "den eviga herren" på en forntida runsten är en orimlighet
Egendomlig form ,felläsning eller felristning
Naturligtvis har inskriften börjat (med ett eller 2 namn) men vilket är
omöjligt att med säkerhet avgöra
Ornamentiken är enkel och konstlös (knackad sten alltså..okunskap)
Felaktiga läsningar utgjorde ett hinder för vidare tolkning


(från en rapport om hällristningar ,mycket rolig läsning)
Framför det främre djuret och dess hals finnes ett kaotiskt virrvarv af streck
Några av dem synes likväl vara nån mening i..

Tiburtuz Tiburtiz
om den verkställda restaureringen ( han var duktig han)
"fann den hvita rappningen olämplig på ett tempel af huggen sten
som har mera anseende i sig än all överstrykning"
("Rappning" har jag bara hittat på 2 andra ställen i upplands
runinskrifter varpå det störde mig ännu mera)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar