söndag 24 januari 2016

Bautastenarna vid Granby


Orkesta gravfält nr 47:1
50*40 bestående av 16 fornlämningar
dessa utgöres av 6 runda stensättningar
Trianguläs stensättning (va fan)
och 9 resta stenar (Jag fick det till 5)
Den största som är mycket plan har möjligen antydan 
till mitten stensättning.
Den har kantränna intill
Den största är troligen helt uppgrävd eller urplockad i gammal tid
varför en vall kring kanten återstår..
Mittpartiet är nu fyllt med odlingsten..Troligen ej ursprungstensfyllning)
osv..


Nån som mätt avståndet mellan stenarna här någon gång överhuvudtaget??
Det har nämligen jag..
Stenen under trädet ..
Varpå dom andra tre kommer efter och sen en rakt över..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar