måndag 25 januari 2016

Sten Studier "st:Pers Ruin"


Titta noga nu..
Eller ska vi skriva så här:
"Natursten i byggnaderna är i sig ett kulturhistoriskt källmaterial 
som tidigare oftas inte beaktas i samband med reastureringar.
Skadade stendetaljer kunde ersättas med nya utan någon dokumentation
 och orginalen bevarades ej
(Men stenarna står ju kvar ,det kan man faktiskt åka och titta på själv)
Till stor del berodde detta på  bristande kunskap om stenen som potentiellt historiskt källmaterial.."
Här kan ni läsa lite mera


kan man säga
Den ljusgrå stenen var icke ursprunglig färg utan
gammal förorening "den bruknaktiga tonen"..?

Vårt sätt att tänka är inte belastat av primitivt
religiösa traditionella vanföreställningar.
Vi har frigjort oss från allt kulturellt beroende.
Vi..Jag kan se världen som den är..
Kan du??


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar