söndag 31 januari 2016

Sten studier


Kan man skriva:
"Det torde i övrigt vara rikligast att endast faställa att vi 
numera på grund av runinskriftens svåra skador icke kunna 
komma till något säkert resultat när det gäller inskriften i dess helhet..?
Även om man då tvingas räkna med felristningar eller felläsningar??

Eller kanske;
En säregen schwungfull ornamentik?


Vad har han månne tänkt denne man som hade sett 
så mycket av främmande länder
både i öster och väster?
Kristendomen hade mött honom på båda hållen
 men i vitt skilda gestalter
och förkunnelser.Vilkendera som gjorde det starkaste 
intrycket på honom vet vi icke..
Men utan tvivel förstod han dock mera av vad han
 hörde och såg i västlandet..?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar