fredag 22 april 2016

Vallentuna Kalendariet


Ur min favoritbok Liber Ecclesiae Vallentunensis
Utgiven av Tony Schmid

Sidan 36
Påfallande vid en första allmän granskning äro textens många brister.
Endast till en del bero de på glömska eller ren vårdslöshet.
Detta gäller exempelvis då en festvirgil (märke vid speciella
 dagar alltså) är införd
men själva festdagen saknas.
Förklaringen till detta fel är icke svår att ge...

Lite längre ner på sidan..

Andra verser har han förkortat och helt enkelt utelämnat slutorden.
Såsom de stå ger de ingen större mening
Större delen härrör (nu blir det intressant) från en efermis som under
medeltiden tillskrevs den år 735 av den engelske kyrkohistorikern
Beda Venerabilis (Jag är ett stort fan av Beda och Roger Bacon) som
begagnades i Tyskland.Men de äldsta sarummaskriptets verser överenstämma
Vallentunaboken icke.
Skrivarens rent mekaniska arbete går så långt ,att han inte ens skriver månadens
namn rätt..

Våran sk äldsta bok är detta..

Idag är skrivarna så bra att man kan förstora upp till A3 vilket jag gjort,
Då ser man lättare vart den gamla färgen och ornamentiken går,även fast
det är överkladdat ,krävs bara lite övning .Du lär dig.Som jag.
Jag skalar även av det i ,bläck,streck,rispor,färg,rader,osv..
Den här sidan har en hel del  arabiska siffror,bla det berömda
1198 titta på hur det står skrivet..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar