fredag 29 april 2016

Runsten U 334 Orkesta kyrka


Ur Upplands runinskrifter 
Runstenen låg enligt Rannsakningar "i Wapnhuus Dören",
Samma uppgift hos Peringskiöld 
(Peringskiöld gillar jag hans verk om Uppland  är
en av mina favorithistorie böcker)
"I Vapnhusdören" och i Bautil.
Dybeck  "ligger i vapenhusdörren såsom tröskel".

Ritsningen är till en del övermurad.
Den synliga delen är mycket  skadad och matt...
Om denne säkert märklige runsten snart upptages,tör 
hela inskriften kunna redas."
Ännu vid Brates besök 1904 låg stenen emellertid kvar som
 tröskelsten till vapenhuset på kyrkans södra sida.
Den framtogs i samband  med kyrkans restaurering 1909 och 
restes i kyrkan..

Stenen då:
Granit rödaktig,höjd 1,42 bredd 0,88 m 
Ytan är hårt och ojämt sliten genom trampning.
Inskriften är delvis förstörd ,delvis skadad och svårläst..

Sen massa tjafs om tolkningar osv..Kul läsning..

Lite längre ner..
Inskriften har de egendomliga formerna stiain "sten" och biaorn "Björn
och "siena" ..
Ristaren har  tydligen varit osäker och ovan i bruket av runorna..
Framför 12-17 stiain väntar man givetvis ett verb"reste" eller "lät resa" men det är
svårt att återfinna i de bevarade skriftresterna.
Naturligtvis har inskriften börjat med ett (eller möjligen två) namn,men vilket 
är omöjligt att med säkerhet avgöra,,

Tydligen har han varit skickligare i ornamentiken än i bruket av runor...

Alltså återigen så har våra forna förfäder huggit,och ristat fel eftersom 
dagens runologer inte kan tyda det på något annat sätt 
Det kan ju inte vara så att dom har tolkat fel?? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar