söndag 17 april 2016

"Runologi

Ur boken
Runristningar
från spjutspetsen i Stabu till Anna i Älvdalen

Och man förundras inte sällan av forskarnas fantasi och förmåga.
För 50 år sedan lyckades man läsa ut matematiska samband.
Man talade gärna om "talmagi" och "bokstavsmagi".
Numera då man är mer inriktad på en ren prosaisk läsning så finner
man också just det..
Egendomligt nog lyckans man nästan alltid läsa ut en rad-
Och förstår man inte ordet så tolkas det vanligtvis som ett namn..

En annan sida ur boken..
Men utan tvekan blir det svårt för en nutida forskare att bedöma
om en sådan inskrift skall tolkas som symbolisk magi eller 
obscent klotter..

Min tur..
Klotter på sten..Tror du man klottrar på en sten??

En annan formel med mer upräglad lönnig karaktär och som endast
är kännd från runinskrifter är Tistel-Mistel-Kistel
Den ristat th m k k iiisssttteeelll och är tidigast kännd
 ifrån en dansk ristning
från 800 talet..

Min tur..
Ni har inte ens försökt att tänka ut något annat.
Ni har inte ens tittat på stenen,linjerna,ornamentiken.
skärp er nu..

Det förekommer även andra avikelser från det förväntande.
I en ristning som löper från vänster till höger där alla
tecken är vända mot höger,så har ristaren plötsligt vänt
ett tecken mot vänster.Eller plötsligt står ett tecken upp-och-ner.
Det första kallas vänderunor,det andra stuprunor.
(Det här är så dumt)
En annan förekommande variant är binderunor.
Det innebär att ristaren kombinerar 2 tecken i 1.
De flesta forskare anser att vänderunor och stuprunor är
misstag som ristaren gjort..

Min tur:
MAN KNACKAR INTE FEL
MAN RISTAR INTE FEL
DET MAN GÖR ÄR ATT TOLKA FEL
OM OCH OM IGEN..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar