lördag 23 april 2016

Runsten U370 , Herresta ,Skepptuna sn


Jag hittade bilden på nätet då jag icke varit här själv.
Men ska så fort jag kommer hem från London.
Alla bilder på denna sida har jag fotat om det inte står nåt annat..

Ur Upplands runinskrifter
Granit av ljusgrå färg höjd 2,16m  bredd 0,30m
Ristningen är delvis grunt huggen och otydlig,
detta gäller särskilt de ornamenterade delarna,
skeppet i mitten,korset upptilloch bandflätningen längst ned.
Inskriften är tydligare,ehuru även den ojämt huggen.
Ett hästskoformigt inskriftband är lagt utefter stenens ytterkanter.
De båda ändarna har ingen ornamental utsmyckning.
Inskriften består av runor,runliknande tecken och andra figurer.


Min tur..
Angående denna sten har någon försökt sig på att 
fylla i fel linjer i mån om att få fram
något bekant godkännbart runologiskt material,därav
har man även ritat av fel linjer och även tolkat fel linjer.
Men om man följer dom i rätt ordning så ska ni se att det blir
något helt annat än vad dagens runologer kallar nonsensinskrift..

MAN KNACKAR INTE FEL
MAN RISTAR INTE FEL
DET MAN GÖR ÄR ATT TOLKA FEL OM OCH OM IGEN


Inledningen till en av mina favoritböcker.
Carl Sagans- Cosmos...LÄS DEN..

Den tid skall komma (det är nu och jag) då trägen och långvarig
 forskning bringar i dagen ting som vilka nu är fördolda.
En enda livstid om än helt ägnad
åt himmelens hemligheter,skulle inte vara nog för att utforska ett 
sådant ämne. Denna kunskap kommer följaktningen att uppenbaras 
först efter många tidsåldrars lopp
(tack vare mig)
Det ska komma en tid då våra efterkommande häpnar över
att vi inte kände till sådant som är självklart för dem..
Många upptäckter är förbehållna kommande tidsåldrar,
då minnet av oss blivit utsuddad.
Vår värld vore en eländig liten sak, om den inte ägde något för 
varje tidsålder att utforska.
Naturen avslöjar inte alla sina mysterier på en enda gång

Seneca Naturuales quaestiones
7:e boken Första århundradet e.kr


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar