söndag 8 januari 2017


Risbyle
(med tanke på denna placering och dom sönderslagna stenarna 
runt omkring så kan jag starkt tippa på att detta varit en
 sk skeppsättning i forna tider, ligger en fornborg inne i skogen oxå)

Ur Upplands runinskrifter jag citerar:
Förbindelsen" ljus och paradis " har sannolikt tillhört den kristna 
förkunnelsen under missionstiden.
Ljus åsyftar på himmlens ljus (idioter),det eviga ljuset
Det är i hög grad märkligt att möta denna utpräglat kristna
 trosbekännelse på ett av Upplands äldsta runminnesmärken.

HALLÅ!!!!HAAAAAALLLLLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ!!!
Jag fattar inte att ingen ens reagerar över detta.

Alla runstenar är kristna stenar,har det verkligen inte
 funnits något annat här i Uppland "innan kristendomen "??
Och kom för fan inte och snacka "hällristningar" eller nåt sådant med mig.

Hela Uppland består av dessa enorma...enorma stenrösen,bautastenar,
skeppsättningar, domaringar,treuddar,fornborgar,gravfält,boplatser,
skattfynd till större delen  av arabiska mynt,gamla grunder ..osv..

Det som ni gjort med runstenarna är att hitta på egna namn när ni inte 
kunnat "tolka" runorna varpå dessa namn är "unika" för stenen i fråga.
Ibland har man tur och kan finna samma namn på en sten i Västergötland
eller nåt fornnordiskt ord lång åt helvete.
Det här är pinsamt.
Det räcker fan nu.
Vakna..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar