torsdag 26 januari 2017


(jag håller på att markera ut alla fornborgar i Uppland på min karta)

Jag har läst Bebyggelsehistorisk tidskrift -
Äldre territoriel indelning i  Sverige bla..

Det som jag finner så märkligt är att ingen ens har ifrågasatt
fornborgarnas placering som utgångspunkt för den
"terroiella" indelningen utan litat blint på härader,skeppslag
gamla ortsnamn (både före och efter latiniseringen)

Fornborgarna och deras placering kan knappast vara av slumpen.
Dom här sk fornborgarna är enorma,många högt uppe på en bersknall,
med stora stenvallar omkring.
Hur länge sedan tror du dom var i bruk?
Och hur lång tid tror du det tog att kånka sten och bygga borg  på ett berg
mitt ute i skogen?
Då avstånden mellan fornborgarna ligger på samma längd och avstånd
av dom jag mätt så kan jag därav även se vilka takter som ingår i 
"den äldre tidsepoken."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar