söndag 22 januari 2017

Dopfuntet Från Näs Historiska

Min avritning av ena sidan av funten.

Dopfuntet från Näs som nu står i ett hörn på Historiska museumet 
är ett bland de få föremål som Svenska Kyrkan inte har förstört.
Då den är uthuggen ur ett enda stycke trä.
Vart kommer denna ornamentik ifrån tror du?

min avritning av ena figuren på dopfunten från Näs

Vad för "hednisk folktro" är detta tror du?

Det bästa sättet att lära sig är att göra det själv.
Att rita av en runsten istället för att titta på den
är en enorm viktig lärdom som ingen av er ens
försökt.
Istället så diskuteras felstavningar och felristningar
till bristningsgränsen,försvunna teckningar som
dom stackars runologerna "slarvat bort" och därmed inte
kan "bevisa" eller komma längre än
-"jo men det är felhugget, utom risti och kristi..
Resten är bara påhittade ord ..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar