fredag 23 december 2016

Ställen jag varit på I Hammarby

Runristning 67;1
Runristning 63;1
Runristning 107;1
Gravfält 84;1
Stenröjd yta 85;1
Gravfält 70:1
Fornlämningsliknande Lämning 196;1
Fornlämningsliknande Lämning 74;2
Stensättning 74:1
Grav och boplatsområde 135:1
Fornlämningsliknande Lämning 108:
Runritsning 109;1
Gravklot 187:3
(skulle ligga inne på tomten men varken jag eller
husägaren hittade något och vi letade på bra i buskarna)
Fyndplats 178:5
Bytomt Gårdstomt 225:1
Röse 115:2
Hägnad 210;2
Stensättning 210:1
Hög 185;1
Bytomt Gårdstomt 227:1
Stensättning 143:2
Runristning 120:1
Runristning 123;1
Gravfält 124:1
Färdväg 299;1
Fornlämningsliknande Lämning 98:1
Gravvård 308:1
Runristning 317
Runristning 60:1
Runristning 59:1
Gravvård 151:1
Fornlämningsliknande lämning 189;2
Fornlämningsliknande Läming 188:1 (platå)
Fyndplats 52097
Grav och boplatsområde 147:1
Runristning 33:1
Sammanförda lämningar 207:1
Röse 31:1
Fornlämningsliknande Lämning 200:1
Kemisk Industri 205:1
Runristning 16;1
Färdväg 153:1
Stensättning 154:2
Runristning 154:1
Gravfält 4:1
Hägnad 14:2
Runritsning 10:1
Runristning 11:1
Runristning 11:2
Färdväg 10;2
Gravfält 9:1
Fornlämningsliknande lämning 18:2
Sju riddares träsk  (eds) 107:1
Plats med tradition 318
Vägmärke 316
Gravfält 29:1
Gravfält 30:1Inga kommentarer:

Skicka en kommentar