onsdag 21 december 2016

Naturstudier


Stensättning? rund 6m diam och 0,1 m h
Övertonad med i ytan enstaka stenar.0,1-0,5 m st
I mitten ett block 1,3*1m  Ö-V ocg 0,6 m h
Beväxt med 2 enbuskar och kortbetat gräs.
Ngt osäker fornlämning.Kan ev vara naturbildning.

Sen har vi Stensättning 117:1
15m V om ängskant N-S
 Slät något kuperad stenbemängd morän mark,hagmark 
(Enstaka enbuskar)

6m diam och 0.2 m h 
Övertonad i ytan enstaka stenar 0,2-0,5 m st 
I mitten en grop 3*2 m Ö-V och 0,4 m dj i vilken syns 2 stenar 0,6 m st

Min tur


I skogen ca 40 m från denna sten ligger sk stensträngar och hålgropar,
Längre upp går bergsknallen hela vägen med "upp pallade " stenar och andra
formationer,
På andra sidan denna åker ligger Ekskogen,Snåttsta med stora
dalgångar och stora bergskedjor lite högre upp. osv..
Finns även en gammal insjö ca 2 km härifrån och lite träsk..


Sen vet jag att det även har varit boplatser här uppe.
Dom flesta "äldre" boplatser från stenåldern och järnåldern
brukar oftast se ut så här.
Det växer mycket enbuskar.
Jag tittar mycket på naturen och hur den beter sig runt stenarna,
markerna och dom sk gamla boplatserna och gravfälten.


Den här stenen tjoade jag högt över.
Har sett en liknande "formatur" fast vid Runsa, seriöst alltså.
Jag skämtar inte. 
(har för mig sten 6 på vänster sida)sjön ligger ca 2 km rakt fram Sen har vi denna "märkliga" bergsknall ,rakt över är Ekskogen och sen 
kommer Snåttsta och bergby,Kyrkan ligger ca 1 km härifrån
och ca 5 gravfält till längst med vägen och en förstörd hög.


Sen om bergknallen är bränd så är det inte så svårt att lista ut att det 
försigått någon slags verksamhet i forna tider.
Vilket man kan se på berget om man då tittar på flera och jämnför tex.
Denna plats toppar verkligen "hednisk kultplats" om något.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar