torsdag 22 december 2016

Ställen i Markim jag beskådat

Gravfält 115;
Stensättning 116;2
Stensättning 116;3
Stensättning 116:1
Fornborg 116;1
Fornlämningsliknande bildning 36;2
Stensättning 37:1
Gravfält 104:1
Stensättning 107:3
Stensättning 107;1
Gravfält 108;1
Stensättning 110;2
Lägenhetsbebyggelse 110;2
(finns en shysst stenkammarbrun intakt)
Lägenhetsbebyggelse 112;1
(många jordkällare)
Lägenhetsbebyggelse 113:1
Lägenhetsbebyggelse 114;1
Stesättning 117:1
Fornlämningsliknande bildning 117:2
Stensättning 23;1
Runristning 21:1
Runristning 148;1
Runtistning 33:1
Hägnad 120;2
Stensättning 23;1
Hällristning 154:1
(treudd och boplats längre upp)
Kjusbacken Gravfält 14:1
Gravfält 14;1
Vasavägen Färdväg 91;1
Boplats 134:2
Färdväg 91;2
Hällristning 48:1
Gravfält 56:1
Gravfält 7:1
Galgberget stensättning 1:2
Gravfält 26:1
Husgrund historisk tid 151:1
Gravfält 27:1
Gravfält 128:1
(Treudd ligger över åkern)
Runtistning 5:1
Obestämbar 161;1
Minnesmärke 121:1
(Det här är galet ställe,stensträngar går genom hela backen
på andra sidan går stora grundstenar,och över åkern ligger
stora stendrösen och kullar med sk fotkedjor)
Husgrund historisk tid 122:1
Färdväg 145:1
Grtavfält 124:1
Runritsning 149:1
Fossil åker 89:2
Fornlämningsliknande lämning 75:1
Vägmörke 131;1
Fornlämningsliknande lämning 71:1
Fornlämningsliknande lämning 68:1
Fornlämningsliknande lämning 69:4
Gravfält 52;1
Gravfält 90;1
(Domaringen innan Lunda vid vägen)
Smideslämningg 54;1
Hällristning 147;1
Björnbacken gravfält 38:1
Gravfält 39:1
Stenkrets 138:2
Gravfält 1031

(har säkert glömt några men på ett ungefär så har jag varit på dessa ställen
har även kort från alla)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar