fredag 3 mars 2017

Folkvisa från Björklinge

Olof Adeling

Olof Adeling han tjänte på kungens gård
för pengar och välskurna kläder.
Dess litet han åt,dess mindre han drack,
han gjorde alla tjänster som han kunde.
Så gick han då till konungen in
så frågade han ,om han kunde få lov
att reda till rosendelunden

Och konungen svarade Olof Adeling alltså
-Vad har du uti Rosenlund att göra?
-Jag har tiender allt uppå denna dag
att kärestan min har blivit döder

Och konungen svarte Olof Adeling så
-Hon är väl ej mer än en kcinna
och jag skall Iaga att du här får
i hela mitt hov den yppersta grevinna

Olof Adeling han svarade konungen alltså
"Hennes like ej ges ,hennes make ej finns
i alla konungariken
Av alla fröknar du har i ditt hov
så vill jag ingen alls hava"

Och konungen svarte Olof  Adeling alltså:
"Gullsadeln och pistolen den vill jag giva dig
samt ock den gångare den grista"

Olof Adeling han red 7 mil kringom skogen
så mötte han sin kärestas broder
Först frågade han efter kärestan sin
och så efter fader och moder

Olof Adeling han red till rosenlund
där band han sin gångare vid porten,
sen gick han uti salen där in .
där fröknar och mamseller de sutto

Olof Adeling han vred då sina händer uti blod
när han detta liket fick beskåda
Kistan var av silver och locket var av gull
och stolpar av rödaste marmor
"När andra komma fram med blygsel och skam.
då får jag stå med palmer uti händer"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar