tisdag 7 februari 2017

Räknekonstens kulturhistoria av George Ifrahs

Från 1095 till 1270 försökte de mäktiga kristna furstarna och riddarna
med svärd i hand påtvinga de "otrogna" i Östern sin tro och sina
traditioner.
Tvärt emot vad man väntat sig återvände emellertid korsfararna hem berikade
med kunskaper i den kultur de kommit till i det heliga landet
för att bekämpa.

Tack vare livliga förbindelser med muslimerna som dessa krig medförde
lärde sig nämligen en del klerker i korsfararnas följen ränka på
indo-arabiskt vis.med penna och papper.
Istället för att rista in siffrorna på brickor av horn tecknade man den allt
oftare i sand eller stoft,vilket snart ledde till att ränkebrädets spalter försvann.
På så vis uppostod en räkning med metider som var mera praktiska ,enklare
elegantare och snabbare.
De kom att kallas algorismer efter Al-Khwarizmi

Och sedan några rader framåt..

När en kunskap -aldrig så enkel i våra ögon men ack
så svår i våra förfäders- ger makt eller åtminstonde
privilegier,framstår den nämligen som farlig och närmast
hädnisk att dela med sig av den.

Ett annat skäl att förkasta de indo-arabiska talsystemet och deras
räknemetoder var av ideologisk art.
Från kunskapens återkomst i Europa lade kyrkan-som vid den här
tiden tills idag utmärktes av en svårbeskrivbar anda genomsyrad
av  dogmatism,mysticm och slavisk åtlydnad av "skriftens ord"
och vars viktigaste lärdom var synden,helvetet och själens frälsning.


Den krävde fördenskull att deras utveckling fortsatt skulle vara strängt
underkastad den absoluta tron i kyrkans dogmer och att studiet av dem skulle
stå i fullständig överenskommelse med teogogin.
I stället för att släppa loss höll det vetgiriga intellektet i flera århundraden
fängslat av denna klavbundna vetenskap vilket ledde till en
hel del tragedier..

(Vad menas med det tror du? )
Är det inte "märkligt" att Vallentunakalendariet är skrivet med 
arabiska siffror?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar