torsdag 23 februari 2017

Lunda


Här är en översikt av Lunda socken.
Siffrorna som jag satt dit är för att ni ska se vart dom 
olika ställerna är och ligger..
(Det här är bara en liten liten del av det som finns och ligger i skogarna)


1.Lunda kyrka

2. Hägnadsystem 200:1 dvs
Stensträngsystem med en sammanlängd på 650 m
Huvudsträngen är 450 m .
I V änden  ansluter en halvcirkelformad stensträng på ca 200 m

3.Hägnadsystem  Lunda 7:2 (
Stensträngsystem på en längd av 740 meter.Bestående av en inre rundvall
55*25 och en yttrerundvall på 165 meter (finns även resta stenar här)

4.Bautastenarna och Ängsjöstenen som går ihop med gravfältet
5.Gravfält  Lunda 91:1 
530*300 m bestående av ca 250 fornlämningar
dessa utgörs av 19 högar,ca 172 runda stensättningar,2 kvadratiska,
5 rektangulära stensättningar,1 triangulär,2 kvadratiska stenkretsar,
4 rektanguläsa stenkretsar,43 resta stenar samt i runsten

6.Stensträngsystem som går hela vägen in i skogen,
inom detta ligger boplatser,gravfält och ytterligare stensättningar.

7.Kolmila

8.Hägnad Stensträng ca 85 meter

9.Sätraring 85:1 Hägnadsystem
med en sammanlängd på 1055 m.
En av stensträngarna utgör en närmast rund fålla på 60-70 m
från denna utgår 2 stensträngar mot Ö resp V 140 resp 275
i N omden runda stensträngen ligger en stensträng ca 365 m
osv..(Det här är mitt inne i skogen,jag tycker det ser ut som en Harg)

10.Sammanförda lämningar 
Förmodad gammal plats för gammal stad och
tingsplats. (Vad menas med det tror du )

11.Lägenhetsbebyggelse

12.Fyndplats våtmarksfynd,Hägnassystem lite längre upp på ca 30 m
sen har dom hittat  gamla stockbåtar,svärd,yxor osv..

Om du vill hänga på hit så maila mig gärna.
Jag betar för tillfället av dom gamla torpen längst med den gamla
vägen in vid St:Söderby..


Jag använder mig av fornfyndsappen för att hitta till platserna.
Dom blåa prickarna är alltså RAÄs markeringar  som innehåller nån 
fornlämming dvs,gravfält,stensättning,runsten,depåfynd,hög..osv...
Dom gröna är där jag varit och brukar vara.
Den vita markeringen är där Sätraringen ligger.
Jag tycker jag" betat på" bra i Lunda men det är knappt
 en bråkdel av vad som finns.
Och när man åker runt och tittar på dessa enorma stensträngsystem,
rösen,gravfält som ligger mitt inne i skogen så börjar man såklart att undra 
vad detta är för slags historia..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar