lördag 25 februari 2017

Köhögen Vaxtuna Markim sn


Ur Birger Nermans artikel i Fornvännen
Vart Låg Attundalans småkungadöme ?

Ungefär 3/4 mil vnv om Sjökullarna i Vada ligger på en ås vid
Vaxtuna  i Orkesta sn en stor hög,större än Vadahögarna.
Vid Riksantikvariatsämbetets inventering 1933 utförd av
 antikvarien Folke Hallberg uppskattades högens dimensioner till
Bottendiameter 35 m  och Höjden 6 meter,men Hallberg 
har tillagt ifråga om genomskärningen
"sannolikt  ca 45 m"


Det är alltså en hög av ungefär samma dimensioner som 
de båda högarna närmast Gamla Uppsala kyrka , 
som äga en bottendiameter av ca 40 m och en höjd av 7 meter.
(Den 3dje är som bekant större med en bottenmeter på ca 55 m och höjd 12 m)


Åsen har skadats svårt av grustäkt.
Strax n om högen är ett grustag omedelbart norr om 
detta befinna sig 2 högar och 5 runda
fyllda stensättningar.
Den stora högen har alltså tillhört ett järnåldersgravfält.
(Vad menas med det tror du? Hur gammalt tror det detta verkligen är ?)
Denna hög har undersökts tyvärr i gammal tid..


TJ.Arne i Fornvännen 1924 sid 136ff
Med i början 40 soldater som gick lös på högen,gjorde 
en öppning å västra och en på östra sidan av högen.
"hwardera ungefehr om 4 eller 5 alns bredd" och en stor öppning i toppen.
Det är svårt av berättelsen att få klar bild av högens konstruktion.
(Med tanke på alla högar som grävts upp sedan denna  så har ingen än idag kopplat 
ihop högarnas konstruktion och innehåll)
Så mycket är klart att högen hyste ett väldigt inre röse.
Detta täckte ett brandlager och i detta har tydligen stått ett lerkärl,
det kallas i berättelsen "steen urna",över vilket placerats en fyrkantig sten,
kärlet hade krossats i bitar.
För övrigt omtalas endast "store knappar" i följande sammanhang
"några brända been och kruke skiärwor samt store knappar av samma materia som warit
fötter under bem Urna.
Säkerligen har Arne haft rätt då han tolkar dessa knappar som stora halvsfäriska spelbrickor av ben,
typiska för Mälardalens förnämliga mansgravar under 500-600 talen e.kr.

Men en ännu större hög har funnits i Markims socken av samma härad.
Det är den som ligger på andra sidan åkern efter Viby gård längst med den gamla sk 
"vasa vägen",den högen finns ingenting kvar av annat än en stor grop.

Och med tanke på alla dessa enorma högkonstruktioner här ,samma som i Uppsala.
så vet fortforande ingen idag någonting.
Dom här trakterna är allt väldigt bevarat,det har vi Arlanda att tacka för.
Hur tror du då Gamla Uppsala såg ut innan det totalförstördes ?
Sen har vi  Norrsunda med "kung Nordians hög" med en stor sten på. osvInga kommentarer:

Skicka en kommentar